Chat Rush

Alle chattene i Norge

 1. Chatter i Akershus
 2. Chatter i Aust-Agder
 3. Chatter i Buskerud
 4. Chatter i Finnmark
 5. Chatter i Hedmark
 6. Chatter i Hordaland
 7. Chatter i Møre og Romsdal
 8. Chatter i Nordland
 9. Chatter i Oppland
 10. Chatter i Oslo Fylke
 11. Chatter i Rogaland
 12. Chatter i Sogn og Fjordane
 13. Chatter i Telemark
 14. Chatter i Troms
 15. Chatter i Trøndelag
 16. Chatter i Vest-Agder
 17. Chatter i Vestfold
 18. Chatter i Østfold
Norge

Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk land i Nordvest-Europa, der territoriet omfatter den vestlige og nordligste delen av den skandinaviske halvøya. Den fjerntliggende øya Jan Mayen og Svalbards skjærgård er også en del av Kongeriket Norge. Den antarktiske Peter I-øya og den sub-Antarktiske Bouvet-øya er avhengige territorier og anses derfor ikke som en del av kongedømmet. Norge hevder også en del av Antarktis kjent som Queen Maud Land. Norge har et samlet areal på 385.252 kvadratkilometer og en befolkning på 5.312.300. Landet deler en lang østlig grense med Sverige. Norge grenser til Finland og Russland i nordøst, og Skagerrak-santen i sør, med Danmark på den andre siden. Norge har en omfattende kystlinje som vender mot Atlanterhavet og Barentshavet.

Harald V av House of Glücksburg er den nåværende konge av Norge. Erna Solberg har vært statsminister siden 2013 da hun erstattet Jens Stoltenberg. En enhetlig suverene stat med et konstitusjonelt monarki deler norge statsmakten mellom parlamentet, kabinettet og høyesteretten, som bestemt av 1814-konstitusjonen. Riket ble opprettet i 872 som en fusjon av et stort antall små kongerikum og har eksistert kontinuerlig i 1,147 år. Fra 1537 til 1814 var Norge en del av Kongeriket Danmark-Norge, og fra 1814 til 1905 var det i en personlig forening med Kongeriket Sverige. Norge var nøytral under første verdenskrig. Norge forblir nøytral til april 1940 da landet ble invadert og okkupert av Tyskland til slutten av andre verdenskrig. Norge har både administrative og politiske underavdelinger på to nivåer: fylker og kommuner.

Det samiske folket har en viss selvbestemmelse og innflytelse over tradisjonelle territorier gjennom Sametinget og Finnmarkloven. Norge opprettholder nære bånd med både EU og USA. Norge er et grunnlegger av De forente nasjoner, NATO, Den europeiske frihandelssammenslutningen, Europarådet, Antarktis-traktaten og Nordiska rådet. Et medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, WTO, og OECD. Og en del av Schengen-området. Norge opprettholder den nordiske velferdsmodellen med universell helsevesen og et omfattende samfunnssikkerhetssystem, og dets verdier er forankret i egalitære idealer. Den norske stat har store eierskapsposisjoner i viktige industrisektorer, med omfattende reserver av petroleum, naturgass, mineraler, tømmer, sjømat og ferskvann. Petroleumsindustrien står for rundt en fjerdedel av landets bruttonasjonalprodukt. På per capita basis er Norge verdens største produsent av olje og naturgass utenfor Midt-Østen. Landet har den fjerde høyeste inntekt per innbygger i verden på Verdensbanken og IMFs lister.

På CIAs BNP per innbyggerliste som inkluderer autonome territorier og regioner, er Norge rangert som nummer elleve. Den har verdens største suveren verdipapirfond, med en verdi på USD 1 billioner. Norge har hatt den høyeste Human Development Index-rangeringen i verden siden 2009, og en stilling hadde også tidligere vært mellom 2001 og 2006. Den hadde også den høyeste ulikhetsjusterte rangeringen til 2018 da Island flyttet til toppen av listen. Norge rangerte først på Verdens Lykke Rapport for 2017 og står for tiden først på OECD Better Life Index, indeksen for offentlig integritet og demokrati indeksen. Norge har en av de laveste kriminalitetene i verden.