Chat Rush

Alle chattene i Trøndelag

 1. Chatter i Trondheim
 2. Chatter i Steinkjer
 3. Chatter i Stjørdalshalsen
 4. Chatter i Namsos
 5. Chatter i Levanger
 6. Chatter i Verdal
 7. Chatter i Malvik
 8. Chatter i Melhus
 9. Chatter i Hommelvik
 10. Chatter i Oppdal
 11. Chatter i Røros
 12. Chatter i Rørvik
Trøndelag

Trøndelag er et fylke i den sentrale delen av Norge. Den ble opprettet i 1687, deretter kalt Trondhjem County. I 1804 ble fylket delt inn i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, og fylkene ble gjenforent i 2018. Trøndelag fylke og nabo Møre og Romsdal fylkeskjema danner sammen det som kalles Midt-Norge. En person fra Trøndelag kalles en trønder. Den største byen i Trøndelag er Trondheim. Fylkets administrativ senter er Steinkjer, men Trondheim fungerer som et sekundært administrasjonssenter. Dette er å gjøre fylket mer effektivt og ikke for sentralisert, da Trøndelag er nest største fylke i Norge. Det gamle Trondhjems amt fylke ble delt inn i to administrative fylker i 1804 av Kongen av Danmark-Norge.

I 2016 stemte de to fylkeskommunene å slå seg sammen i et enkelt fylke i 2018. Dialekten talt i området, trøndersk, kjennetegnes ved å slippe ut de fleste vokalendringer. Se apokop. Trøndelag er et av de mest fruktbare områdene i Norge, med stor landbruksproduksjon. Størstedelen av produksjonen kommer til ende i det norske kooperativsystemet for kjøtt og melk, men gårdsprodukter er en stadig voksende bedrift.