Chat Rush

Alle chattene i Oslo Fylke

  1. Chatter i Oslo
Oslo Fylke

Oslo er Norges største og mest folkerike by. Den utgjør både et fylke og en kommune. Stiftet i år 1040 som Ánslo, og etablert som et kjøpstad eller handelssted i 1048 av Harald Hardrada, ble byen opphøyd til en biskopsråd i 1070 og en hovedstad under Haakon V rundt 1300. Personlige fagforeninger med Danmark fra 1397 til 1523 og igjen fra 1536 til 1814 redusert sin innflytelse, og med Sverige fra 1814 til 1905 fungerte den som en medoffisiell hovedstad. Etter å ha blitt ødelagt av en brann i 1624, under regjering av kong Christian IV, ble en ny by bygd nærmere Akershus festning og kalt Christiania i kongens ære. Den ble opprettet som en kommune 1. Januar 1838.

Byens navn ble stavet Kristiania mellom 1877 og 1897 av statlige og kommunale myndigheter. I 1925 ble byen omdøpt til Oslo. Oslo er Norges økonomiske og statlige sentrum. Byen er også et knutepunkt for norsk handel, bank, industri og frakt. Det er et viktig senter for maritime næringer og maritime handel i Europa. Byen er hjemsted for mange selskaper innen maritim sektor, hvorav noen er blant verdens største rederier, skipsmeglere og maritime forsikringsmeglere. Oslo er en pilotby av Europarådet og Europakommisjonens interkulturelle byprogram. Oslo regnes som en global by og ble rangert som "Beta World City" i studier utført av Globaliserings- og World Cities Study Group og Network i 2008. Den ble rangert som nummer én når det gjelder livskvalitet blant europeiske storbyer i de europeiske byene of the Future 2012 rapport av fDi magazine.

En undersøkelse utført av ECA International i 2011 plasserte Oslo som den nest dyreste byen i verden for levekostnader etter Tokyo. I 2013 bundet Oslo med den australske byen Melbourne som den fjerde dyreste byen i verden, ifølge Economist Intelligence Unit's Worldwide Living Cost Study. Fra 1. Juli 2017 hadde Oslo kommune en befolkning på 672.061, mens befolkningen i byområdene av 3. Desember 2018 var 1.000.467. Hovedstadsområdet hadde en anslått befolkning på 1,71 millioner. Befolkningen økte til rekordfrekvenser i begynnelsen av 2000-tallet, noe som gjorde at den var den raskest voksende store byen i Europa på den tiden. Veksten stammer for det meste fra internasjonal innvandring og relaterte høye fødselsrater, men også fra internasjonal migrasjon. Innvandrerbefolkningen i byen vokser noe raskere enn den norske befolkningen, og i byen er dette nå mer enn 25% av totalen hvis folk med innvandrerforeldre er med.