Chat Rush

Alle chattene i Telemark

  1. Chatter i Skien
  2. Chatter i Porsgrunn
  3. Chatter i Notodden
  4. Chatter i Kragerø
  5. Chatter i Rjukan
  6. Chatter i Ulefoss
  7. Chatter i Bø
Telemark

Telemark er en tradisjonell region og fylke i Norge, grenser til Vestfold, Buskerud, Hordaland, Rogaland og Aust-Agder. Navnet betyr "thelirens merke", den gamle nordtyskiske stammen som bebodd det som nå er kjent som Øvre Telemark i migrasjonsperioden og vikingtiden. Historisk referert navnet Telemark kun til Øvre Telemark, mens kystområdene i det moderne fylket ble ansett som egne regioner. Det moderne fylket ble etablert som fief Bratsberg i slutten av middelalderen, under Norges forening med Danmark. Med introdusering av absolutt monarki i 1662 ble det et fylke, og det ble omdøpt til Telemark i 1919.

Fylkesadministrasjonen ligger i havnebyen Skien, som var i den tidlige moderne perioden Norges viktigste by, foran Christiania.Øverste Telemark eller Telemark har et variert og ofte naturskjønt landskap, med mange åser, fjell, daler og innsjøer. Det manglet tradisjonelt byer og er preget av sine distinkte kulturelle tradisjoner med hensyn til språk, musikk, klær, håndverk, mat, arkitektur og det tradisjonelt egalitære bondesamfundet som går tilbake til vikingtiden. Den beholdt norske kultur og språklig arv i større grad enn andre regioner i Norge, og ble historisk sett ansett som det mest voldelige samfunnet i Norge. Regionen motsto både kristendommen og senere reformasjonen lengre enn andre norske regioner. Den har flere bygninger fra middelalderen enn noen annen norsk region, og er kjent som skianleggets fødested og Bunadbevegelsen.

Grenland, de flattere kystområdene i det moderne fylket, er tradisjonelt preget av sine velstående byer og dets engasjement i sjøfart og handel med de lave landene, nordtyskland og de britiske øyer, med en mer urbane og kontinentale kultur, som også påvirkes av dens nærmere kontakt med Danmark. Det var også Norges viktigste industriområde siden 1500-tallet, med jernverk og sagbruk. Telemark fylke vil fusjonere med nærliggende Vestfold 1. Januar 2020 som en del av en landsdekkende regionalreform, for å bli en del av det samlede Telemark og Vestfold fylke.