Chat Rush

Alle chattene i Oppland

  1. Chatter i Lillehammer
  2. Chatter i Gjøvik
  3. Chatter i Raufoss
  4. Chatter i Jevnaker
  5. Chatter i Dokka
Oppland

Oppland er et fylke i Norge, grenser til Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Buskerud, Akershus, Oslo og Hedmark. Fylkesadministrasjonen er i Lillehammer. Oppland er, sammen med Hedmark, et av de eneste to landslåste fylkene i Norge. Innlandet er et av flere navn foreslått for en fremtidig administrativ region bestående av Hedmark og Oppland. De to fylkene er slated for å bli fusjonert etter å ha blitt splittet i 1781. Historisk var regionen vanligvis kjent som "Opplandene".