Chat Rush

Alle chattene i Aust-Agder

  1. Chatter i Arendal
  2. Chatter i Grimstad
  3. Chatter i Lillesand
  4. Chatter i Fevik
  5. Chatter i Risør
Aust-Agder

Aust-Agder er en av 18 fylker i Norge, grenser til Telemark, Rogaland og Vest-Agder fylker. I 2002 var det 102 945 innbyggere, som er 2,2% av befolkningen i Norge. Området er 9,212 kvadratkilometer. Fylkets administrative senter er byen Arendal. Fylket, som ligger på Skagerrak-kysten, strekker seg fra Gjernestangen ved Risør til Kvåsefjorden i Lillesand. De indre delene av området inkluderer Setesdalsheiene og Austheiene. Flertallet av befolkningen bor nær kysten. Omtrent 78% av fylkets innbyggere bor i de fem kystkommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Tvedestrand og Risør. Resten av fylket er tynt befolket. Turisme er viktig, da Arendal og de andre kystbyene er populære attraksjoner. Fylket omfatter de større øyene Tromøya, Hisøya, Justøya og Sandøya.

Det indre av fylket omfatter det tradisjonelle distriktet Setesdal, der elven Otra flyter til kysten. I 2017 stemte Norges parlament for å fusjonere Øst-Agder og Vest-Agder fylker til en stor region, kalt Agder, med virkning fra 1. Januar 2020. Fylket er en del av Øst-Agder tingsrett og Norges kirke bispedømmet Agder og Telemark.