Chat Rush

Alle chattene i Vest-Agder

  1. Chatter i Kristiansand
  2. Chatter i Vennesla
  3. Chatter i Mandal
  4. Chatter i Søgne
  5. Chatter i Flekkefjord
  6. Chatter i Lyngdal
  7. Chatter i Farsund
Vest-Agder

Vest-Agder er et fylke i Norge, som grenser Rogaland til vest og Aust-Agder i øst. I 2016 var det 182 701 innbyggere, noe som tilsvarer 3,5% av den samlede befolkningen i Norge. Området er rundt 7.277 kvadratkilometer. Fylkesadministrasjonen ligger i sin største by, Kristiansand. Frakt, handel og rekreasjon er de viktigste næringene her. Sammenlignet med andre fylker i Norge er Vest-Agder kjent for å ha det høyeste eksportnivået. En annen internasjonal dimensjon knyttet til fylket er den store utvandringen til Nord-Amerika som skjedde fra 1850-tallet og fremover, noe som førte til at mange amerikanere kom tilbake til fylket etter at Norge ble velstående. Denne funksjonen er særlig dominerende i Kvinesdal og Farsund, som opprettholder sterke kulturelle forbindelser med USA.