Czat Gorączka

Wszystkie czaty w Powiat hajnowski

  1. Bezpłatny czat w Hajnówka
  2. Bezpłatny czat w Białowieża
  3. Bezpłatny czat w Czeremcha
Powiat hajnowski

Powiat Hajnówka jest jednostką administracji terytorialnej i samorządu terytorialnego w województwie podlaskim, północno-wschodniej Polsce, na granicy z Białorusią. Powstał 1 stycznia 1999 r., W wyniku reform polskich władz lokalnych, które miały miejsce w 1998 r. Jego siedzibą administracyjną i największym miastem jest Hajnówka, leżąca 51 km na południowy wschód od stolicy regionu Białystok. Jedynym innym miastem w powiecie jest Kleszczele, leżące 25 km na południowy zachód od Hajnówki. Hrabstwo zajmuje powierzchnię 1 623,65 kilometrów kwadratowych. W 2006 r. Jego całkowita populacja wynosi 48.130, z czego populacja Hajnówki wynosi 22.072, a Kleszczele 1.432, a ludność wiejska 24.626.