Czat Gorączka

Wszystkie czaty w Polska

 1. Czaty w Kujawsko-pomorskie
 2. Czaty w Lubelskie
 3. Czaty w Lubuskie
 4. Czaty w Mazowsze
 5. Czaty w Małopolska
 6. Czaty w Podkarpacki
 7. Czaty w Podlasie
 8. Czaty w Pomorze
 9. Czaty w Pomorze Zachodnie
 10. Czaty w Śląsk
 11. Czaty w Świętokrzyskie
 12. Czaty w Wielkopolska
 13. Czaty w Województwo dolnośląskie
 14. Czaty w Województwo opolskie
 15. Czaty w Województwo warmińsko-mazurskie
 16. Czaty w Województwo łódzkie
Polska

Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska, to kraj położony w Europie Środkowej. Jest on podzielony na 16 jednostek administracyjnych o powierzchni 312,696 kilometrów kwadratowych i charakteryzuje się umiarkowanym klimatem sezonowym. Polska, z populacją około 38,5 miliona osób, jest szóstym pod względem liczby ludności państwem członkowskim Unii Europejskiej. Stolicą Polski i największą metropolią jest Warszawa. Inne duże miasta to Kraków,Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Szczecin. Polska graniczy z Morzem Bałtyckim, rosyjskim obwodem kaliningradzkim i Litwą na północy, Białorusią i Ukrainą na wschodzie, Słowacją i Czechami, na południu i Niemcami na zachodzie. Ustanowienie państwa polskiego sięga 966 r., Kiedy Mieszko I, władca królestwa współistniał z terytorium dzisiejszej Polski, nawrócił się na chrześcijaństwo. Królestwo Polskie zostało założone w 1025 r., Aw 1569 r.

Ugruntowało swoje wieloletnie stowarzyszenie polityczne z Wielkim Księstwem Litewskim poprzez podpisanie Związku Lubelskiego. Związek ten utworzył Rzeczpospolitą Obojga Narodów, jeden z największych i najbardziej zaludnionych krajów Europy XVI i XVII wieku, z wyjątkowo liberalnym systemem politycznym, który przyjął pierwszą pisemną konstytucję narodową Europy, Konstytucję z 3 maja 1791 r. Ponad sto lat później rozbiory Polski pod koniec XVIII w. Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. Na mocy traktatu wersalskiego. We wrześniu 1939 r. II wojna światowa rozpoczęła się od inwazji Niemiec na Polskę, a następnie Związek Radziecki najechał Polskę zgodnie z paktem Ribbentrop – Mołotow. Ponad sześć milionów obywateli polskich, w tym 90% Żydów w kraju, zginęło w czasie wojny. W 1947 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa została ustanowiona jako państwo satelickie pod wpływem sowieckim.

W następstwie rewolucji 1989 r., Przede wszystkim poprzez pojawienie się ruchu Solidarności, Polska ponownie ustanowiła prezydencką republikę demokratyczną. Polska jest rozwiniętym rynkiem i potęgą regionalną. Ma ósmą co do wielkości i jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek w Unii Europejskiej, jednocześnie osiągając bardzo wysoką pozycję w Indeksie Rozwoju Społecznego. Dodatkowo, Polska Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą i najważniejszą w Europie Środkowej. Polska jest krajem rozwiniętym, który utrzymuje gospodarkę o wysokich dochodach wraz z bardzo wysokimi standardami życia, jakością życia, bezpieczeństwem, edukacją i wolnością gospodarczą. Polska ma rozwinięty szkolny system edukacyjny. Kraj zapewnia bezpłatną edukację uniwersytecką, finansowane przez państwo zabezpieczenie społeczne oraz powszechny system opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli. Polska ma 15 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z których 14 to obiekty kulturalne.

Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, strefy Schengen, Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO, OECD, inicjatywy trzech mórz i Grupy Wyszehradzkiej.