Czat Gorączka

Wszystkie czaty w Gdańsk

  1. Bezpłatny czat w Gdańsk
Gdańsk

Gdańsk to polskie miasto nad Bałtykiem. Z populacją 464 254 Gdańsk jest stolicą i największym miastem województwa pomorskiego i stolicą Kaszub. Jest głównym portem morskim w Polsce i centrum czwartego co do wielkości obszaru metropolitalnego w kraju. Miasto położone jest na południowym krańcu Zatoki Gdańskiej, w konurbacji z Gdynią, miastem uzdrowiskowym Sopot i społecznościami podmiejskimi, które razem tworzą obszar metropolitalny zwany Trójmiastem, z liczbą ludności zbliżającą się do 1,4 mln. Gdańsk jest stolicą Pomorza Gdańskiego i największym miastem Kaszub. Z początkami polskiej warowni wzniesionej w latach 80. XIX wieku przez Mieszka I Polski, historia miasta jest złożona, z okresami rządów polskich, okresami rządów pruskich lub niemieckich oraz okresami autonomii lub samorządności jako „wolnego miasta”. We wczesnym okresie nowożytnym Gdańsk był miastem królewskim.

Przed XVIII w. Uważany był za najbogatsze i największe miasto w Polsce. Między wojnami światowymi Wolne Miasto Gdańsk, posiadające większość ludności niemieckiej, było w unii celnej z Polską i znajdowało się między niemieckimi Prusami Wschodnimi a tzw. Korytarzem Polskim. Gdańsk leży u ujścia Motławy, połączonej z Leniwką, oddziałem w delcie pobliskiej Wisły, która odprowadza 60 proc. Polski i łączy Gdańsk ze stolicą Polski, Warszawą. Wraz z pobliskim portem w Gdyni Gdańsk jest również ważnym ośrodkiem przemysłowym. W późnym średniowieczu był ważnym miastem portowym i stoczniowym, aw XIV i XV wieku członkiem Ligi Hanzeatyckiej. W okresie międzywojennym Gdańsk ze względu na swój wieloetniczny skład i historię leżał w spornym regionie między Polską a Republiką Weimarską, która później stała się nazistowskimi Niemcami.

Wykorzystano niejednoznaczny status polityczny miasta, zwiększając napięcie między dwoma krajami, co ostatecznie doprowadziło do inwazji Polski i pierwszego starcia II wojny światowej tuż poza granicami miasta. W latach osiemdziesiątych stał się kolebką ruchu Solidarności, który odegrał ważną rolę w zakończeniu rządów komunistycznych w Polsce i pomógł przyspieszyć upadek bloku wschodniego, upadek muru berlińskiego i rozwiązanie Związku Radzieckiego. Gdańsk jest siedzibą Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Muzeum Narodowego, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, Muzeum II Wojny Światowej, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i Europejskiego Centrum Solidarności. W mieście odbywają się także targi św. Dominika, które pochodzą z 1260 r. I są uważane za jedno z największych wydarzeń handlowych i kulturalnych w Europie. Miasto jest gospodarzem The European Jamboree, który latem 2020 r. Wita skautów i przewodników z całej Europy.