Czat Gorączka

Wszystkie czaty w Powiat włocławski

  1. Bezpłatny czat w Brześć Kujawski
  2. Bezpłatny czat w Kowal
  3. Bezpłatny czat w Lubraniec
  4. Bezpłatny czat w Izbica Kujawska
Powiat włocławski

Powiat włocławski jest jednostką administracji terytorialnej i samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim, w północno-środkowej Polsce. Powstał 1 stycznia 1999 r., W wyniku reform polskich władz lokalnych, które miały miejsce w 1998 r. Siedzibą administracyjną miasta jest miasto Włocławek, choć miasto nie jest częścią powiatu. W powiecie znajduje się sześć miast: Brześć Kujawski, leżący 12 km na południowy zachód od Włocławka, Kowal, który leży 15 km na południowy wschód od Włocławka, Lubraniec, który leży 19 km na południowy zachód od Włocławka, Izbica Kujawska, która leży 33 km na południowy zachód od Włocławka, Chodecz, który leży 28 km na południe od Włocławka, lub Lubień Kujawski, 29 km na południe od Włocławka. Hrabstwo zajmuje powierzchnię 1,472,34 kilometrów kwadratowych. W 2006 r.

Jego całkowita populacja wynosi 85 339, z czego populacja Brześcia Kujawskiego wynosi 4522, z Kowala 3 484, z Lubrańca 3 207, z Izbicy Kujawskiej 2 783, z Chodcza - 1936, z Lubienia Kujawskiego - 1299, a ludność wiejska wynosi 68 108.