Czat Gorączka

Wszystkie czaty w Powiat strzeliński

  1. Bezpłatny czat w Strzelin
Powiat strzeliński

Powiat strzeliński jest jednostką administracji terytorialnej i samorządowej w województwie dolnośląskim, południowo-zachodniej Polsce. Powstał 1 stycznia 1999 r., W wyniku reform polskich władz lokalnych, które miały miejsce w 1998 r. Powiat zajmuje powierzchnię 622,3 km2. Jego siedzibą administracyjną jest miasto Strzelin, a jedynym innym miastem jest Wiązów. W 2006 r. Całkowita populacja powiatu wynosi 44 146, z czego populacja Strzelina wynosi 12 192, w Wiązowie 2230, a ludność wiejska 29 724.