Czat Gorączka

Wszystkie czaty w Powiat oleski

  1. Bezpłatny czat w Olesno
  2. Bezpłatny czat w Praszka
  3. Bezpłatny czat w Dobrodzień
Powiat oleski

Powiat oleski jest jednostką administracji terytorialnej i samorządu terytorialnego w województwie opolskim, w południowo-zachodniej Polsce. Powstał 1 stycznia 1999 r., W wyniku reform polskich władz lokalnych, które miały miejsce w 1998 r. Jego siedzibą administracyjną i największym miastem jest Olesno, które leży 42 km na północny wschód od stolicy regionu Opole. W powiecie znajdują się trzy inne miasta: Praszka, 20 km na północ od Oleśna, Dobrodzień, 17 km na południe od Oleśna i Gorzów Śląski, 18 km na północ od Oleśna. Powiat zajmuje powierzchnię 973,62 km2. W 2006 r. Jego całkowita populacja wynosi 68 269, z czego ludność Olesna wynosi 10 106, a ludność Praszki 8 230 osób, a Dobrodzień 4 168, Gorzów Śląski 2 606, a ludność wiejska 43 153 osoby.