Chat Rush

Svi razgovori u Vukovarsko-srijemska

 1. Razgovori u Vinkovci
 2. Razgovori u Vukovar
 3. Razgovori u Županja
 4. Razgovori u Ivankovo
 5. Razgovori u Ilok
 6. Razgovori u Otok
 7. Razgovori u Gunja
 8. Razgovori u Borovo
 9. Razgovori u Bošnjaci
 10. Razgovori u Cerna
 11. Razgovori u Nuštar
 12. Razgovori u Gradište
 13. Razgovori u Mirkovci
 14. Razgovori u Vrbanja
 15. Razgovori u Jarmina
 16. Razgovori u Štitar
Vukovarsko-srijemska

Vukovarsko-srijemska županija je najistočnija hrvatska županija. Uključuje istočne dijelove Slavonije i zapadne dijelove Srijemske regije, kao i donji sliv rijeke Save, Posavinu. Sjedište županije je Vukovar, na Dunavu. A najveći grad je Vinkovci sa 33.328 stanovnika. Cijela županija ima 204.768 stanovnika. Među ostalim značajnim gradovima su Ilok, Otok i Županja.