Chat Rush

Uvjeti korištenja

Izvorna verzija ove stranice je na španjolskom.

Zatim vam možemo pokazati automatski prevedenu verziju izvorne španjolske verzije ove stranice. Možete vidjeti izvornu stranicu here. U slučaju spora, verzija je na snazi španjolska verzija ove stranice.


Identifikacijski podaci

1. Posjećujete web stranicu www.chatrush.com u vlasništvu NEARBY LIFE SL, sa sjedištem u PSAJE GRAD PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA ŠPANIJA, s NIF nº B93602332, registriranim u Trgovačkom registru MALAGE registracijski podaci:

T 5707, L 4614, F1, S8, H MA143992, I / A1

(koji se u tom dokumentu naziva < <el Titular> >).

EL TITULAR možete kontaktirati putem linka za kontakt na ovoj web stranici.

Web hosting

DreamHost

PMB # 257 417 Associated Road Brea, CA 92821 USA

Korisnici

2. Ovi uvjeti (u daljnjem tekstu Pravna obavijest) imaju za cilj regulirati korištenje web stranice EL TITULAR koja je dostupna javnosti.

Pristup i / ili korištenje ove web stranice HOLDER-a pripisuje stanje KORISNIKA, koji prihvaća, od navedenog pristupa i / ili korištenja, opće uvjete korištenja ovdje odražene. Ti će se uvjeti primjenjivati bez obzira na opće uvjete zapošljavanja koji su u njihovom slučaju obvezni.

Korištenje portala

3. www.chatrush.com pruža pristup mnoštvu informacija, usluga, programa ili podataka (u daljnjem tekstu: "Sadržaj") na Internetu koje pripadaju NOSITELJU ili njegovim davateljima licenci kojima korisnik ima pristup.

KORISNIK preuzima odgovornost za korištenje portala. Ta se odgovornost odnosi i na registraciju koja je potrebna za pristup određenim uslugama ili sadržajima. U ovom registru KORISNIK će biti odgovoran za pružanje stvarnih i zakonitih informacija. Kao rezultat ove registracije, KORISNIK može dobiti zaporku za koju će biti odgovoran, obvezujući se da će je marljivo i povjerljivo koristiti.

KORISNIK se obvezuje na odgovarajući način koristiti sadržaj i usluge (npr. Chat usluge, forume za diskusiju ili newsgrupe) koje OWNER nudi putem svog portala i (uz izjavu, ali bez ograničenja), da ih ne koristi za:

  • Provesti nezakonite aktivnosti, ilegalne ili suprotne dobroj vjeri i javnom redu
  • Širenje sadržaja ili propagande rasističke, ksenofobične, pornografske, ilegalne prirode, zagovaranja terorizma ili napada na ljudska prava
  • Nanošenje štete fizičkim i logičkim sustavima nositelja, njegovih dobavljača ili trećih strana, uvođenje ili širenje računalnih virusa ili bilo kojeg drugog fizičkog ili logičkog sustava koji će vjerojatno uzrokovati gore navedeno oštećenje
  • Pokušajte pristupiti i, gdje je to prikladno, koristiti račune e-pošte drugih korisnika te izmijeniti ili manipulirati njihovim porukama
  • Koristite web-mjesto ili informacije koje se u njemu nalaze za komercijalne, političke, reklamne i komercijalne svrhe, posebno za slanje neželjenih poruka e-pošte.

NOSITELJ ima pravo povući sve komentare i doprinose koji krše poštovanje dostojanstva osobe, koji su diskriminatorni, ksenofobični, rasistički, pornografski, taj pokušaj protiv mladih ili djetinjstva, reda ili javne sigurnosti ili , po njegovom mišljenju, nisu prikladni za objavljivanje. U svakom slučaju, IMATELJ neće biti odgovoran za mišljenja izražena od strane korisnika putem foruma, razgovora ili drugih alata za sudjelovanje.

Zaštita podataka

4. Sve što se odnosi na politiku zaštite podataka uključeno je u dokument o politici privatnosti.

Sadržaj. Intelektualno i industrijsko vlasništvo

5. NOSITELJ posjeduje sva prava intelektualnog i industrijskog vlasništva svoje web-stranice, kao i elemente sadržane u njoj (na primjer: slike, fotografije, zvuk, audio, video, softver ili tekstovi; logotipi, kombinacije boja, struktura i dizajn, odabir korištenih materijala, računalni programi potrebni za rad, pristup i korištenje, itd.), vlasništvo nad NOSITELJEM ili njegovim davateljima licence.

Sva prava pridržana. U skladu s odredbama članaka 8. i 32.1., Drugog stavka, Zakona o intelektualnom vlasništvu, reprodukcija, distribucija i javno priopćavanje, uključujući i način na koji su dostupni, izričito je zabranjeno. Sadržaj ove web stranice, s komercijalnim ciljevima, u bilo kojoj podršci i bilo kojim tehničkim sredstvima, bez odobrenja NOSITELJA.

KORISNIK se obvezuje poštivati prava intelektualnog i industrijskog vlasništva u vlasništvu VLASNIKA. Moći ćete vizualizirati elemente portala i čak ih ispisati, kopirati i pohraniti na tvrdi disk računala ili na bilo koji drugi fizički medij, sve dok je to isključivo i isključivo za vašu osobnu i privatnu upotrebu. KORISNIK ne smije brisati, mijenjati, izbjegavati ili manipulirati bilo kojim uređajem za zaštitu ili sigurnosnim sustavom koji je instaliran na stranicama VLASNIKA.

Isključenje jamstava i odgovornosti

6. KORISNIK prepoznaje da se korištenje internetske stranice i njezinih sadržaja i usluga obavlja isključivo pod njezinom odgovornošću. Naime, samo kao primjer, NOSITELJ ne preuzima nikakvu odgovornost u sljedećim područjima:

a) dostupnost web-mjesta, njegovih usluga i sadržaja te njegove kvalitete ili interoperabilnosti.

b) svrhu za koju web-mjesto služi ciljevima KORISNIKA.

c) Kršenje važećeg zakonodavstva od strane KORISNIKA ili trećih strana, a osobito prava intelektualnog ili industrijskog vlasništva u vlasništvu drugih osoba ili subjekata.

d) postojanje zlonamjernih kodova ili bilo kojeg drugog štetnog računalnog elementa koji bi mogao prouzročiti štetu računalnom sustavu korisnika ili treće strane. Odgovornost je KORISNIKA u svakom slučaju da ima odgovarajuće alate za otkrivanje i dezinfekciju tih elemenata.

e) Lažni pristup sadržaju ili uslugama od strane neovlaštenih trećih strana, ili, gdje je to prikladno, snimanje, brisanje, izmjena, izmjena ili manipulacija porukama i komunikacijama bilo koje vrste koju navedene treće strane mogu izvršiti.

f) točnost, istinitost, pravovremenost i korisnost ponuđenih sadržaja i usluga te njihova naknadna upotreba od strane korisnika. NOSITELJ će uložiti sve napore i razumna sredstva kako bi osigurao ažurne i pouzdane informacije.

g) Štete na računalnoj opremi tijekom pristupa web-mjestu i štete prouzročene KORISNICIMA kada potječu od kvarova ili isključenja u telekomunikacijskim mrežama koje prekidaju uslugu.

h) Štete ili štete nastale zbog okolnosti koje su nastale zbog nepredvidivih okolnosti ili više sile

U slučaju postojanja foruma, u korištenju istih ili sličnih prostora, mora se uzeti u obzir da poruke odražavaju samo mišljenje KORISNIKA koji ih šalje, koji je jedini odgovoran. VLASNIK nije odgovoran za sadržaj poruka koje šalje korisnik.

Izmjena ove pravne obavijesti i trajanje

7. NOSITELJ zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši izmjene koje smatra prikladnima na svom portalu, da može mijenjati, brisati ili dodavati sadržaje i usluge koje mu se pružaju i način na koji se pojavljuju. ili se nalazi na vašem portalu.

Valjanost gore navedenih uvjeta bit će utemeljena na njihovoj izloženosti i bit će na snazi dok ih drugi ne izmijene uredno objavljeni.

linkovi

8. U slučaju da www.chatrush.com uključuje linkove ili hiperveze na druge internetske stranice, IMATELJ neće vršiti nikakvu kontrolu nad navedenim web-mjestima i sadržajima. Nitko neće preuzeti nikakvu odgovornost za sadržaj bilo kojeg linka koji pripada trećoj web-stranici, niti će jamčiti tehničku dostupnost, kvalitetu, pouzdanost, točnost, amplitudu, istinitost, valjanost i ustavnost bilo kojeg materijala ili informacija sadržanih u hiperveze ili druge internetske stranice. Isto tako, uključivanje tih vanjskih veza neće podrazumijevati bilo koju vrstu udruživanja, spajanja ili sudjelovanja s povezanim subjektima.

Pravo na isključenje

9. NOSITELJ zadržava pravo uskratiti ili povući pristup portalu i / ili ponuđenim uslugama bez prethodnog upozorenja, samostalno ili od strane treće strane, onim korisnicima koji se ne pridržavaju sadržaja ove pravne obavijesti.

pregled

10. NOSITELJ će težiti kršenju ovih uvjeta, kao i neprimjerenom korištenju svog portala, izvršavajući sve građanske i kaznene radnje koje zakonu mogu odgovarati.

Primjenjivo zakonodavstvo i nadležnost

11. Odnos između NOSITELJA i KORISNIKA regulirat će se važećim španjolskim propisima. Sve sporove i zahtjeve koji proizlaze iz ove pravne obavijesti rješavat će nadležni sudovi i tribunali.