Chat Rush

Svi razgovori u Međimurska

  1. Razgovori u Čakovec
  2. Razgovori u Nedelišće
  3. Razgovori u Prelog
  4. Razgovori u Kotoriba
  5. Razgovori u Goričan
  6. Razgovori u Pribislavec
  7. Razgovori u Strahoninec
  8. Razgovori u Belica
Međimurska

Međimurska županija je okrug u obliku trokuta u najsjevernijem dijelu Hrvatske, što približno odgovara povijesnom i zemljopisnom području Međimurja. Iako je po veličini najmanja hrvatska županija, ona je najgušće naseljena. Sjedište županije je Čakovec, koji je ujedno i najveći grad županije. Županija se graniči sa Slovenijom na sjeverozapadu i Mađarskom na istoku, a oko 30 kilometara slovenskog teritorija odvaja ga od Austrije. Jugo-istočni kut županije nalazi se u blizini grada Legrada i ušća Mure u Dravu. Najbliži gradovi su Varaždin, Koprivnica i Bjelovar u Hrvatskoj, Murska Sobota i Maribor u Sloveniji, kao i Nagykanizsa u Mađarskoj i Graz u Austriji. Glavni grad Hrvatske Zagreb je oko 90 kilometara jugozapadno od Čakovca.

U sjeverozapadnom dijelu županije, Gornjem Međimurju, nalaze se obronci alpskih obronaka, što ga čini pogodnim za vinograde. Jugoistočni dio Županije, Donji Međimurje, dodiruje ravnu Panonsku nizinu. Ravni dijelovi regije također se u velikoj mjeri koriste za poljoprivredu, koja uglavnom obuhvaća polja žitarica, kukuruza i krumpira, kao i voćnjaka, koji su uglavnom zasađeni drvećem jabuke. Na južnoj granici županije, na rijeci Dravi, nalaze se dvije velike hidroelektrane.