Chat Rush

Svi razgovori u Ličko-Senjska

  1. Razgovori u Gospić
  2. Razgovori u Senj
  3. Razgovori u Otočac
Ličko-Senjska

Ličko-senjska županija je županija u Hrvatskoj koja obuhvaća najveći dio Like i sjevernu obalu Jadrana u blizini grada Senja, uključujući sjeverni dio otoka Paga. Njezino središte je Gospić. Županija je najmanje naseljena i među najmanje prosperitetnim, iako je najveća županija u zemlji po površini i uključuje Nacionalni park Plitvička jezera i Nacionalni park Sjeverni Velebit, neke od glavnih turističkih atrakcija Hrvatske.