komentarjev Rush

Vsi klepeti v Prevalje

  1. Klepeti v Prevalje
Prevalje

Prevalje je naselje in občina na severu Slovenije. Leži v tradicionalni Koroški pokrajini. 1. januarja 1999 je Prevalje postala samostojna občina. Prevalje leži v dolini, kjer reka Meža izvira iz ozke soteske, polne fluvioglacijalnih usedlin. Na severu je naselje omejeno z gričem Strojna, Stražišče in Dolga Brda. Na jugu sta Navrski vrh in Riflov vrh.