komentarjev Rush

Pogoji uporabe

Prvotna različica te strani je v španščini.

Nato vam lahko prikažemo samodejno prevedeno različico izvirne španske različice te strani. Ogledate si lahko izvirno stran here. V primeru spora je veljavna različica španska različica te strani.


Identifikacijski podatki

1. Obiščete spletno stran www.chatrush.com, ki je v lasti NEARBY LIFE SL, s sedežem v mestu PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA ŠPANIJA, z NIF nº B93602332, registriranim v trgovinskem registru MALAGE z podatki o registraciji:

T 5707, L 4614, F1, S8, H MA143992, I / A1

(ki se v tem dokumentu imenuje < <el Titular> >).

EL TITULAR se lahko obrnete preko kontaktne povezave na tej spletni strani.

Spletno gostovanje

DREAMHOST

PMB # 257 417 Associated Road Brea, CA 92821 ZDA

Uporabniki

2. Ti pogoji (v nadaljevanju Pravno obvestilo) so namenjeni urejanju uporabe spletne strani EL TITULAR, ki je na voljo javnosti.

Dostop in / ali uporaba te spletne strani imetnika pripisuje pogoju UPORABNIKA, ki od navedenega dostopa in / ali uporabe sprejema splošne pogoje uporabe. Ti pogoji se bodo uporabljali ne glede na splošne pogoje zaposlovanja, ki so v njihovem primeru obvezni.

Uporaba portala

3. www.chatrush.com zagotavlja dostop do množice informacij, storitev, programov ali podatkov (v nadaljevanju: "Vsebina") na internetu, ki pripada imetniku ali njegovim dajalcem licenc, do katerih ima lahko uporabnik dostop.

Uporabnik prevzame odgovornost za uporabo portala. Ta odgovornost velja tudi za registracijo, ki je potrebna za dostop do določenih storitev ali vsebin. V tem registru bo uporabnik odgovoren za zagotavljanje resničnih in zakonitih informacij. Zaradi te registracije lahko uporabnik dobi geslo, za katerega bo odgovoren, in se zavezuje, da ga bo skrbno in zaupno uporabljal.

UPORABNIK se zavezuje, da bo ustrezno uporabljal vsebino in storitve (npr. Klepetalnice, diskusijske forume ali novičarske skupine), ki jih OWNER nudi prek svojega portala in (z izgovornim, vendar ne omejenim), da jih ne bo uporabljal za:

  • Izvajati nezakonite dejavnosti, nezakonite ali v nasprotju z dobro vero in javnim redom
  • Razširiti vsebino ali propagando rasistične, ksenofobične, pornografsko-nezakonite narave, zagovarjanja terorizma ali napada na človekove pravice
  • Povzročanje škode fizičnim in logičnim sistemom imetnika, njegovih dobaviteljev ali tretjih oseb, uvajanje ali širjenje računalniških virusov ali drugih fizičnih ali logičnih sistemov, ki lahko povzročijo omenjeno škodo
  • Poskusite dostopati do e-poštnih računov drugih uporabnikov in jih po potrebi uporabljati ter spreminjati ali manipulirati njihova sporočila
  • Uporabite spletno stran ali informacije v njem za komercialne, politične, oglaševalske in komercialne namene, zlasti za pošiljanje neželene e-pošte.

IMETNIK ima pravico, da umakne vse pripombe in prispevke, ki kršijo spoštovanje dostojanstva osebe, ki so diskriminatorne, ksenofobične, rasistične, pornografske, poskuse mladine ali otroštva, reda ali javne varnosti ali po njegovem mnenju niso primerni za objavo. V vsakem primeru IMETNIK ne odgovarja za mnenja, ki jih uporabniki izrazijo prek forumov, klepetov ali drugih orodij za sodelovanje.

Varstvo podatkov

4. Vse, kar je povezano s politiko varstva podatkov, je vključeno v dokument o politiki zasebnosti.

Vsebina Intelektualna in industrijska lastnina

5. IMETNIK ima v lasti vse pravice intelektualne in industrijske lastnine svoje spletne strani ter elemente, ki jih vsebuje (na primer: slike, fotografije, zvok, zvok, video, programska oprema ali besedila; logotipi, kombinacije barv, struktura in oblikovanje, izbor uporabljenih materialov, računalniški programi, ki so potrebni za njegovo delovanje, dostop in uporabo itd.), lastništvo imetnika ali njegovih dajalcev licence.

Vse pravice pridržane. V skladu z določbami drugega in tretjega odstavka 8. člena in prvega odstavka 32.1. Člena Zakona o intelektualni lastnini je izrecno prepovedano reproduciranje, distribucija in javno komuniciranje, vključno s tem, kako je na voljo, vseh ali dela dokumentov. vsebino te spletne strani, s komercialnimi cilji, v kakršni koli podpori in s kakršnimi koli tehničnimi sredstvi, brez dovoljenja imetnika.

UPORABNIK se zavezuje, da bo spoštoval pravice intelektualne in industrijske lastnine, ki jih ima LASTNIK. Lahko boste vizualizirali elemente portala in jih celo natisnili, kopirali in shranili na trdi disk računalnika ali na kateri koli drug fizični medij, če je to izključno in izključno za osebno in zasebno uporabo. UPORABNIK ne sme izbrisati, spremeniti, izogniti ali manipulirati z zaščitno napravo ali varnostnim sistemom, ki je bil nameščen na straneh lastnika.

Izključitev jamstev in odgovornosti

6. UPORABNIK se zaveda, da je uporaba spletne strani in njenih vsebin in storitev opravljena pod njeno izključno odgovornostjo. Natančneje, zgolj kot primer, IMETNIK ne prevzema odgovornosti na naslednjih področjih:

a) razpoložljivost spletne strani, njenih storitev in vsebin ter njene kakovosti ali interoperabilnosti;

b) namen, za katerega spletna stran služi ciljem USER.

c) kršitev veljavne zakonodaje s strani UPORABNIKA ali tretjih oseb in zlasti pravic intelektualne ali industrijske lastnine, ki so v lasti drugih oseb ali subjektov.

d) obstoj zlonamernih kod ali kateri koli drug škodljiv računalniški element, ki bi lahko povzročil škodo računalniškemu sistemu UPORABNIKA ali tretje osebe. V vsakem primeru je odgovornost uporabnika, da ima ustrezna orodja za odkrivanje in razkuževanje teh elementov.

e) goljufivi dostop do vsebine ali storitev nepooblaščenih tretjih oseb ali, kjer je to primerno, zajemanje, brisanje, spreminjanje, spreminjanje ali manipuliranje sporočil in sporočil kakršne koli vrste, ki bi jo lahko izvedle tretje osebe.

f) točnost, verodostojnost, pravočasnost in uporabnost ponujenih vsebin in storitev ter njihovo nadaljnjo uporabo s strani uporabnika. IMETNIK bo storil vse, kar je v njeni moči in razumno sredstvo, da zagotovi najnovejše in zanesljive informacije.

g) Poškodbe računalniške opreme med dostopom do spletne strani in škode, povzročene uporabnikom, če izvirajo iz okvar ali prekinitev v telekomunikacijskih omrežjih, ki prekinjajo storitev.

h) Odškodnine ali škode, nastale zaradi okoliščin, ki so nastale zaradi nepredvidenih okoliščin ali višje sile

Če obstajajo forumi, pri uporabi istih ali podobnih prostorov, je treba upoštevati, da sporočila odražajo le mnenje UPORABNIKA, ki jih pošilja, kar je edini odgovorni. LASTNIK ni odgovoren za vsebino sporočil, ki jih pošlje uporabnik.

Sprememba tega pravnega obvestila in trajanje

7. IMETNIK si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila izvede spremembe, za katere meni, da so primerne na svojem portalu, da lahko spremeni, izbriše ali doda vsebine in storitve, ki jih nudi, ter način, kako so prikazane. ali se nahaja na vašem portalu.

Veljavnost zgoraj navedenih pogojev bo temeljila na njihovi izpostavljenosti in bo veljala, dokler jih drugi ne bodo ustrezno spremenili.

Povezave

8. V primeru, da www.chatrush.com vključuje povezave ali hiperpovezave na druge internetne strani, IMETNIK ne bo izvajal nobenega nadzora nad omenjenimi spletnimi mesti in vsebinami. V nobenem primeru IMETNIK ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino katere koli povezave, ki pripada spletnemu mestu tretje osebe, niti ne zagotavlja tehnične razpoložljivosti, kakovosti, zanesljivosti, točnosti, amplitude, verodostojnosti, veljavnosti in ustavnosti katerega koli materiala ali informacij, vsebovanih v katerem koli hiperpovezave ali druge internetne strani. Prav tako vključitev teh zunanjih povezav ne pomeni nobene vrste združevanja, združitve ali sodelovanja s povezanimi subjekti.

Pravica do izključitve

9. IMETNIK si pridržuje pravico, da zavrne ali umakne dostop do portala in / ali ponujenih storitev brez potrebe po predhodnem opozorilu, sam ali s strani tretje osebe, tistim uporabnikom, ki ne upoštevajo vsebine tega pravnega obvestila.

Splošno

10. IMETNIK bo uveljavljal kršitev teh pogojev in kakršno koli nepravilno uporabo svojega portala, pri čemer bo izvajal vse civilne in kazenske ukrepe, ki mu lahko ustrezajo z zakonom.

Veljavna zakonodaja in pristojnost

11. Odnos med imetnikom in uporabnikom bo urejen s sedanjimi španskimi predpisi. Vse spore in zahtevke, ki izhajajo iz tega pravnega obvestila, bodo reševali pristojna sodišča.