Chat Rush

Privacy

Op deze site bewaren wij geen persoonlijke gegevens.

Alle onderstaande tekst is een juridische tekst die, kort gezegd, zegt dat we in ChatRush.Com geen persoonlijke gegevens bewaren.


De originele versie van deze pagina is in het Spaans.

Vervolgens kunnen we u een automatisch vertaalde versie van de originele Spaanse versie van deze pagina laten zien. U kunt de originele pagina bekijken here. In geval van betwisting is de versie die van kracht is de Spaanse versie van deze pagina.


www.chatrush.com om de individuele rechten te beschermen, vooral met betrekking tot geautomatiseerde behandelingen en met de wens om transparant te zijn tegenover de Gebruiker, heeft een beleid opgesteld dat de set van genoemde behandelingen omvat, de doeleinden die door de laatste worden nagestreefd, de legitimiteit van hen en ook de instrumenten die de Gebruiker ter beschikking staan, zodat hij zijn rechten kan uitoefenen.

Navigatie op deze website impliceert volledige acceptatie van de volgende bepalingen en gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van cookies wordt geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat, stuur dan een e-mail via het contactformulier.

De bijgewerkte versie van dit privacybeleid is het enige dat van toepassing is voor de duur van het gebruik van de website totdat er een andere versie is die deze vervangt.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om de website van het AEPD (Spaans agentschap voor gegevensbescherming) te raadplegen https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Gegevensverzameling

Uw gegevens worden verzameld door de HOUDER.

Een persoonsgegeven verwijst naar alle informatie waarnaar wordt verwezen met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (getroffen persoon). Het wordt opgevat als een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, vooral door te verwijzen naar een naam, een identificatienummer (ID, NIF, NIE, paspoort) of een of meer specifieke elementen, specifiek voor hun fysieke, fysiologische identiteit , genetisch, psychisch, economisch, cultureel of sociaal.

De gegevens die over het algemeen worden verzameld zijn: Naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gegevens met betrekking tot betaalmiddelen. Een ander type gegevens kan worden verzameld en de gebruiker wordt geïnformeerd.

Met welk doel worden uw persoonsgegevens behandeld?

Het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld, is om ze voornamelijk te gebruiken door de HOUDER om uw relatie met u te beheren, om producten en diensten aan te bieden op basis van uw interesses, om uw gebruikerservaring te verbeteren en, waar van toepassing, voor de behandeling van uw verzoeken, verzoeken of bestellingen. Er wordt een bedrijfsprofiel ontwikkeld op basis van de informatie die u verstrekt. Op basis van dat profiel worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen.

De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de handelsrelatie wordt gehandhaafd, mits de belanghebbende niet verzoekt om verwijdering of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Ze worden geregistreerd in het cliëntendossier en hun behandeling zal worden geregistreerd in de lijst van behandelingen die de TITELAR moet ondergaan (vóór 25 mei 2018 zou het ook kunnen worden opgenomen in het bestand dat is opgesteld met de persoonlijke gegevens die zijn geregistreerd in de AEPD (Spaans Agentschap voor Gegevensbescherming) of bevoegde instantie van de respectieve autonome gemeenschap).

Wat is de legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens is:

- De juiste uitvoering of uitvoering van het contract

- Het legitieme belang van de HOUDER

Naar welke ontvangers worden de gegevens gecommuniceerd?

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen uiteindelijk per contract worden doorgegeven aan derden die met de EIGENAAR verbonden zijn om de taken uit te voeren die nodig zijn om uw account als klant te beheren en zonder uw toestemming te hoeven geven.

Ook wanneer mededelingen moeten worden gedaan aan de autoriteiten in het geval dat de gebruiker acties heeft ondernomen die in strijd zijn met de wet of de inhoud van de juridische kennisgeving hebben geschonden.

De gegevens van de gebruiker kunnen worden gecommuniceerd naar andere bedrijven van de groep, voor zover aanwezig, voor interne administratieve doeleinden die betrekking kunnen hebben op de verwerking van dergelijke gegevens.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie, maar hij moet op de hoogte worden gesteld wanneer die overdracht zal plaatsvinden, en van de voorwaarden van dezelfde persoon en van de ontvanger.

Wanneer bepaalde gegevens nodig zijn om toegang te krijgen tot specifieke functionaliteiten van de website, zal de EIGENAAR deze verplicht vermelden op het moment van het verzamelen van de gegevens van de Gebruiker.

koekjes

Tijdens het surfen op deze site kunnen de cookies van de eigenaar van de betreffende site en / of externe bedrijven op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Tijdens de eerste navigatie verschijnt er een verklarende banner over het gebruik van cookies.
Daarom zal de gebruiker tijdens het browsen worden beschouwd als geïnformeerd en het gebruik van de genoemde "cookies" hebben geaccepteerd. De verleende toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen. Elke persoon heeft ook het recht van beperking van de behandeling met betrekking tot zijn persoon, van een recht om de overdracht van persoonsgegevens die aan de gegevensbeheerder zijn overgedragen en van het recht op overdraagbaarheid van hun gegevens te schrappen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om een claim in te dienen bij de AEPD (Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit) of de bevoegde instantie van de respectieve autonome gemeenschap, wanneer hij geen bevredigende oplossing heeft gekregen in de uitoefening van zijn rechten door middel van een aan hem gerichte brief.

Tenzij de Gebruiker bezwaar maakt, door een e-mail te verzenden via het contactformulier, kunnen uw gegevens waar mogelijk worden gebruikt om commerciële informatie van NEARBY LIFE SL te verzenden.

De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de handelsrelatie wordt gehandhaafd of gedurende de jaren die nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de informatie die via deze website wordt verstrekt waar is, en reageert op de juistheid van alle gecommuniceerde gegevens en houdt deze up-to-date om een werkelijke situatie weer te geven, omdat deze verantwoordelijk is voor onjuiste of onjuiste informatie en de schade, ongemakken en problemen die kunnen leiden tot NEARBY LIFE SL of derden.

Deze informatie wordt met de nodige vertrouwelijkheid opgeslagen en beheerd, waarbij de nodige computerbeveiligingsmaatregelen worden toegepast om toegang of oneigenlijk gebruik van uw gegevens, de verwerking ervan, verslechtering of verlies te voorkomen.

De gebruiker moet er echter rekening mee houden dat de beveiliging van computersystemen nooit absoluut is. Wanneer persoonlijke gegevens via internet worden verstrekt, kan deze informatie zonder uw toestemming worden verzameld en verwerkt door niet-geautoriseerde derden.

IN DE OMGEVING LIFE SL weigert elke vorm van verantwoordelijkheid met betrekking tot de gevolgen van die handelingen voor de Gebruiker, indien hij vrijwillig de informatie heeft gepubliceerd.

U kunt deze rechten raadplegen en uitoefenen via een schriftelijk en ondertekend verzoek dat kan worden verzonden naar het adres PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA SPAIN, dat een fotokopie van het identiteitsbewijs of een gelijkwaardig document bijvoegt.

Het verzoek kan ook via het contactformulier worden verzonden.

Deze rechten worden binnen een termijn van 1 maand behandeld, die kan worden verlengd tot 2 maanden als de complexiteit van de aanvraag of het aantal ontvangen verzoeken dit vereist. Dit alles onverminderd de plicht om bepaalde gegevens te bewaren in de wettelijke voorwaarden en totdat zij de mogelijke aansprakelijkheden voorschrijven die voortvloeien uit een mogelijke behandeling of, in voorkomend geval, uit een contractuele relatie.

In aanvulling op het bovenstaande, en met betrekking tot gegevensbeschermingsregels, hebben gebruikers die hierom vragen, de mogelijkheid om de bestemming van hun gegevens na hun overlijden te organiseren.