Chat Rush

Alle chats in Waadhoeke

  1. Gratis chatten in Franeker
  2. Gratis chatten in Sint Annaparochie
  3. Gratis chatten in Dronrijp
  4. Gratis chatten in Menaldum
  5. Gratis chatten in Berltsum
Waadhoeke

Waadhoeke is een gemeente in Friesland, in het noorden van Nederland. Het werd opgericht op 1 januari 2018 en bestaat uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en delen van Littenseradiel, die alle vier op dezelfde dag ontbonden werden. De gemeente ligt in de provincie Friesland, in het noorden van Nederland. Waadhoeke wordt begrensd door Harlingen, Terschelling, Ferwerderadiel, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. De bevolking in januari 2019 was 46,133. Het is de zesde meest bevolkte gemeente van Friesland. Het grootste bevolkingscentrum is Franeker. De bewoners spreken Nederlands, Westfries of Bildts.