Kalbėtis skubėti

Naudojimo sąlygos

Pradinė šio puslapio versija yra ispanų kalba.

Be to, galime parodyti automatiškai išverstą originalios šio puslapio versijos versiją. Galite pamatyti pradinį puslapį here. Kilus ginčui, galiojanti versija yra šio puslapio ispanų kalba.


Identifikavimo duomenys

1. Jūs lankotės svetainėje www.chatrush.com, priklausančioje NEARBY LIFE SL, kurios buveinė yra PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA ISPANIJA, kur NIF Nr. registracijos duomenys:

T 5707, L 4614, F1, S8, H MA143992, I / A1

(kuris šiame dokumente vadinamas < <el Titular> >).

Jūs galite susisiekti su EL TITULAR per šio tinklalapio kontaktinę nuorodą.

Hostingas

DREAMHOST

PMB # 257 417 Associated Road Brea, CA 92821 JAV

Vartotojai

2. Šios sąlygos (toliau - Teisinis pranešimas) skirtos reguliuoti visuomenei prieinamą EL TITULAR tinklalapio naudojimą.

Šios svetainės turėtojo prieiga ir (arba) naudojimas priskiria USER būklę, kuri iš minėtos prieigos ir / ar naudojimo sutinka, kad čia atsispindi bendrosios naudojimo sąlygos. Šios sąlygos bus taikomos neatsižvelgiant į bendrąsias nuomos sąlygas, kurios jų atveju yra privalomos.

Portalo naudojimas

3. www.chatrush.com suteikia prieigą prie daugybės informacijos, paslaugų, programų ar duomenų (toliau - „Turinys“) TURĖTOJUI ar jos licencijų turėtojams, kuriems USER gali turėti prieigą.

USER prisiima atsakomybę už portalo naudojimą. Ši atsakomybė apima registraciją, reikalingą tam tikroms paslaugoms ar turiniui pasiekti. Šiame registre USER bus atsakinga už realios ir teisėtos informacijos teikimą. Dėl šios registracijos USER gali būti suteiktas slaptažodis, už kurį jis bus atsakingas, įsipareigodamas rūpestingai ir konfidencialiai ją naudoti.

USER įsipareigoja tinkamai naudotis turiniu ir paslaugomis (pvz., Pokalbių paslaugomis, diskusijų forumais ar naujienų grupėmis), kurias PAREIŠKĖJAS siūlo per savo portalą, ir (su prieštaravimu, bet neapsiribojant), nenaudoti jų už:

  • Neteisėtai, neteisėtai ar prieštaraujant sąžiningai ir viešajai tvarkai
  • Skleisti rasistinio, ksenofobinio, pornografinio ir neteisėto pobūdžio turinį ar propagandą, propaguoti terorizmą ar užpuolimą prieš žmogaus teises
  • Padaryta žala fiziniams ir loginiams TINKO, jo tiekėjų ar trečiųjų šalių sistemoms, įvedant ar skleidžiant kompiuterinius virusus ar kitas fizines ar logines sistemas, galinčias sukelti minėtą žalą
  • Bandoma pasiekti kitų naudotojų el. Pašto abonementus ir, jei reikia, juos naudoti, modifikuoti ar manipuliuoti jų pranešimais
  • Naudokite tinklalapį arba jame esančią informaciją komerciniam, politiniam, reklaminiam ir bet kokiam komerciniam naudojimui, ypač nepageidaujamų laiškų siuntimui.

TURĖTOJAS turi teisę atšaukti visas pastabas ir įnašus, kurie pažeidžia asmens orumą, kurie yra diskriminaciniai, ksenofobiniai, rasistiniai, pornografiniai, bandantys prieš jaunimą ar vaikystę, tvarką ar visuomenės saugumą arba , jo nuomone, netinka skelbti. Bet kuriuo atveju, TURĖTOJAS neatsako už naudotojų nuomones per forumus, pokalbius ar kitas dalyvavimo priemones.

Duomenų apsauga

4. Viskas, kas susijusi su duomenų apsaugos politika, yra įtraukta į privatumo politikos dokumentą.

Turinys Intelektinė ir pramoninė nuosavybė

5. TURĖTOJAS turi visas savo interneto svetainės intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises, taip pat jame esančius elementus (pavyzdžiui, vaizdus, nuotraukas, garsą, garsą, vaizdo įrašą, programinę įrangą ar tekstus; logotipai, spalvų deriniai, struktūra ir dizainas, naudotų medžiagų parinkimas, jo veikimui reikalingos kompiuterinės programos, prieiga ir naudojimas ir kt.), TURĖTOJO ar jo licencijos išdavėjų nuosavybė.

Visos teisės saugomos. Vadovaujantis Intelektinės nuosavybės įstatymo 8 straipsnio ir 32 straipsnio 1 dalies antros pastraipos nuostatomis, visų dokumentų ar jų dalies atkūrimas, platinimas ir viešas perdavimas, įskaitant jo pateikimo būdą, yra aiškiai uždraustas. šio tinklalapio turinys, komerciniais tikslais, bet kokia parama ir bet kokiomis techninėmis priemonėmis, be leidėjo TURTO.

USER įsipareigoja gerbti intelektinės ir pramoninės nuosavybės teises, priklausančias savininkui. Galėsite vizualizuoti portalo elementus ir netgi juos išspausdinti, kopijuoti ir saugoti savo kompiuterio standžiajame diske arba bet kurioje kitoje fizinėje laikmenoje, jei tik ir tik asmeniniam bei asmeniniam naudojimui. USER negali ištrinti, keisti, išvengti ar manipuliuoti jokiu apsaugos įrenginiu ar apsaugos sistema, įdiegta savininko puslapiuose.

Garantijų ir atsakomybės pašalinimas

6. VARTOTOJAS pripažįsta, kad interneto svetainės ir jos turinio bei paslaugų naudojimas yra atsakingas už tai. Konkrečiai, tik pavyzdžiu, HOLDER neprisiima atsakomybės šiose srityse:

a) Svetainės, jos paslaugų ir turinio prieinamumas ir kokybė ar sąveika.

b) Tikslas, kuriuo tinklavietė atitinka USER tikslus.

c) USER ar trečiųjų šalių galiojančių teisės aktų pažeidimai, ypač intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisės, priklausančios kitiems asmenims ar subjektams.

d) kenkėjiškų kodų ar kitų kenksmingų kompiuterio elementų buvimas, galintis pakenkti USER ar trečiosios šalies kompiuterinei sistemai. Bet kuriuo atveju USER yra atsakingas už tinkamų priemonių šiems elementams aptikti ir dezinfekuoti.

e) nesąžininga neteisėtų trečiųjų šalių prieiga prie turinio ar paslaugų arba, jei reikia, bet kokių pranešimų, kuriuos minėtos trečiosios šalys gali atlikti, surinkimas, ištrynimas, keitimas, keitimas ar manipuliavimas.

f) siūlomo turinio ir paslaugų tikslumas, teisingumas, savalaikiškumas ir naudingumas bei vėlesnis jų naudojimas naudotojui. TURĖTOJAS dės visas pastangas ir protingas priemones, kad suteiktų naujausią ir patikimą informaciją.

g) kompiuterinės įrangos sugadinimas patekus į svetainę ir sugadintas naudotojams, kai jie atsiranda dėl gedimų ar atjungimų telekomunikacijų tinkluose, kurie nutraukia paslaugą.

h) žala ar žala dėl aplinkybių, atsirandančių dėl nenumatytų aplinkybių ar force majeure

Jei yra forumų, naudojant tas pačias ar panašias erdves, reikia atsižvelgti į tai, kad pranešimai atspindi tik juos siunčiančio vartotojo, kuris yra vienintelis atsakingas, nuomonę. „OWNER“ neatsako už USER siunčiamų pranešimų turinį.

Šio teisinio pranešimo pakeitimas ir trukmė

7. TURĖTOJAS pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo atlikti pakeitimus, kurie, jos nuomone, yra tinkami savo portale, kad galėtų pakeisti, ištrinti ar pridėti tiek turinį, tiek jo teikiamas paslaugas ir būdą, kuriuo jie pateikiami arba jūsų portale.

Pirmiau minėtų sąlygų galiojimas bus pagrįstas jų poveikiu ir galios tol, kol kiti tinkamai paskelbti bus pakeisti.

Nuorodos

8. Jei www.chatrush.com yra nuorodos ar nuorodos į kitas interneto svetaines, TURĖTOJAS nevykdys jokios kontroliuojamos svetainės ir turinio. TURĖTOJAS jokiu būdu neprisiims jokios atsakomybės už bet kurios trečiosios šalies tinklalapyje esančios nuorodos turinį, taip pat neužtikrins jokios medžiagos ar informacijos, esančios bet kurioje iš minėtųjų, techninio prieinamumo, kokybės, patikimumo, tikslumo, amplitudės, teisingumo, pagrįstumo ir konstitucingumo. nuorodos ar kitos interneto svetainės. Be to, šių išorinių ryšių įtraukimas nereiškia jokios asociacijos, susijungimo ar dalyvavimo sujungtose įmonėse.

Teisė į atskirtį

9. TURĖTOJAS pasilieka teisę atsisakyti arba atšaukti prieigą prie portalo ir (arba) teikiamų paslaugų be išankstinio įspėjimo atskirai arba trečiosios šalies, tiems vartotojams, kurie nesilaiko šio teisinio pranešimo turinio.

Bendrosios nuostatos

10. TURĖTOJAS sieks šių sąlygų pažeidimo ir netinkamo jo portalo naudojimo, vykdydamas visus civilinius ir baudžiamuosius veiksmus, kurie gali atitikti įstatymą.

Taikytini teisės aktai ir jurisdikcija

11. TURĖTOJO ir VARTOTOJO santykius reglamentuos dabartiniai Ispanijos teisės aktai. Visi ginčai ir pretenzijos, kylantys iš šio teisinio pranešimo, bus sprendžiami kompetentingų teismų.