Chat Rush

Μυστικότητα

Σε αυτόν τον ιστότοπο δεν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένα νομικό κείμενο το οποίο, με λίγα λόγια, λέει ότι στο ChatRush.Com δεν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα.


Η αρχική έκδοση αυτής της σελίδας είναι στα ισπανικά.

Στη συνέχεια, μπορεί να σας δείξουμε μια αυτόματα μεταφρασμένη έκδοση της αρχικής ισπανικής έκδοσης αυτής της σελίδας. Μπορείτε να δείτε την αρχική σελίδα here. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η ισχύουσα έκδοση είναι η ισπανική έκδοση αυτής της σελίδας.


Το www.chatrush.com για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ειδικά σε σχέση με τις αυτοματοποιημένες θεραπείες και με την επιθυμία να είναι διαφανές με τον χρήστη, έχει θεσπίσει μια πολιτική που περιλαμβάνει το σύνολο των εν λόγω θεραπειών, τους σκοπούς που επιδιώκουν οι τελευταίοι, τη νομιμότητα από αυτά και τα μέσα που διαθέτει ο Χρήστης ώστε να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του.

Η πλοήγηση στον ιστότοπο συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των ακόλουθων διατάξεων και όρων χρήσης. Η χρήση cookies θα γίνει αποδεκτή. Εάν δεν συμφωνείτε, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Η ενημερωμένη έκδοση αυτής της πολιτικής απορρήτου είναι η μόνη που ισχύει για τη διάρκεια της χρήσης του ιστότοπου μέχρι να υπάρξει άλλη έκδοση που να την αντικαθιστά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του ισπανικού οργανισμού προστασίας δεδομένων (AEPD) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Συλλογή δεδομένων

Τα δεδομένα σας συλλέγονται από τον ΚΑΤΟΧΟ.

Τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (άτομο που έχει προσβληθεί). Εννοείται ως άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε όνομα, αναγνωριστικό αριθμό (ID, NIF, NIE, διαβατήριο) ή ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία, ειδικά για τη φυσική, φυσιολογική τους ταυτότητα , γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική.

Τα δεδομένα που συλλέγονται γενικά είναι: Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, δεδομένα σχετικά με τα μέσα πληρωμής. Ένας άλλος τύπος δεδομένων μπορεί να συλλεχθεί και ο Χρήστης να ενημερωθεί.

Για ποιο σκοπό αντιμετωπίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μπορούν να συλλεχθούν είναι να τα χρησιμοποιήσουν κυρίως από τον ΚΑΤΟΧΟ να διαχειριστούν τη σχέση σας μαζί σας, να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών σας και, κατά περίπτωση, για τη θεραπεία των αιτημάτων, αιτημάτων ή παραγγελιών σας. Ένα επιχειρηματικό προφίλ θα αναπτυχθεί με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε. Δεν θα ληφθούν αυτοματοποιημένες αποφάσεις βάσει αυτού του προφίλ.

Τα παρεχόμενα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο διάστημα διατηρείται η εμπορική σχέση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν ζητά τη διαγραφή του ή τα έτη που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

Θα καταχωρηθούν στον φάκελο του πελάτη και η θεραπεία τους θα καταχωρηθεί στο μητρώο θεραπειών που πρέπει να λάβει ο ΤΙΤΛΟΣ (πριν από τις 25 Μαΐου 2018 θα μπορούσε επίσης να συμπεριληφθεί στο φάκελο που καταρτίστηκε με τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρήθηκαν στον AEPD Προστασία δεδομένων) ή αρμόδιος φορέας της αντίστοιχης αυτόνομης κοινότητας).

Ποια είναι η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι:

- Τη σωστή εκτέλεση ή εκπλήρωση της σύμβασης

- Το έννομο συμφέρον του ΚΑΤΟΧΟΥ

Σε ποιους αποδέκτες θα κοινοποιηθούν τα δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορούν ενδεχομένως να κοινοποιηθούν σε τρίτους που σχετίζονται με τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ με σύμβαση για να εκτελέσουν τα καθήκοντα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του λογαριασμού σας ως πελάτη και χωρίς να χρειάζεται να δώσετε την εξουσιοδότησή σας.

Επίσης, όταν οι επικοινωνίες πρέπει να απευθύνονται στις αρχές σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει προβεί σε ενέργειες αντίθετες προς τον Νόμο ή παραβίασε το περιεχόμενο της νομικής ειδοποίησης.

Τα δεδομένα του χρήστη μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου, εάν υπάρχουν, για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς που θα μπορούσαν να συνεπάγονται επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μπορούν να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, αλλά πρέπει να ενημερώνονται όταν θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω μεταβίβαση, καθώς και των συνθηκών του ίδιου και του παραλήπτη.

Όταν απαιτούνται ορισμένα δεδομένα για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστότοπου, ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα δηλώσει την υποχρεωτική αυτή κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων από τον Χρήστη.

μπισκότα

Κατά την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, τα cookies του κατόχου του συγκεκριμένου ιστότοπου ή / και τρίτων εταιρειών ενδέχεται να κατατεθούν στον υπολογιστή, στο tablet ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Κατά την πρώτη πλοήγηση, θα εμφανιστεί ένα επεξηγηματικό banner σχετικά με τη χρήση των cookies.
Επομένως, κατά τη συνέχιση της περιήγησης, ο Χρήστης θα θεωρείται ενημερωμένος και θα έχει αποδεχθεί τη χρήση των εν λόγω "cookies". Η χορηγούμενη συγκατάθεση θα ισχύει για περίοδο δεκατριών μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την πολιτική cookies.

Δικαιώματα του χρήστη

Ο χρήστης ενημερώνεται για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματός του πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίρρησης. Κάθε πρόσωπο έχει επίσης το δικαίωμα να περιορίζει τη μεταχείριση που αφορά το άτομό του, το δικαίωμα κατάργησης της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και το δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων τους.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αξίωση στον AEPD (Ισπανικό Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων) ή στον αρμόδιο φορέα της αντίστοιχης Αυτόνομης Κοινότητας, όταν δεν έχει επιτύχει ικανοποιητική λύση στην άσκηση των δικαιωμάτων του μέσω επιστολής που του απευθύνεται.

Εάν δεν αντιτίθεται ο Χρήστης, αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, τα δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, κατά περίπτωση, για την αποστολή εμπορικών πληροφοριών του NEARBY LIFE SL.

Τα παρεχόμενα δεδομένα θα διατηρούνται όσο διατηρείται η εμπορική σχέση ή κατά τα έτη που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσω αυτού του ιστότοπου, ανταποκρινόμενη στην ακρίβεια όλων των δεδομένων που έχουν κοινοποιηθεί και την ενημερώνει ώστε να αντικατοπτρίζει μια πραγματική κατάσταση, υπεύθυνη για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και τις ζημίες, τα προβλήματα και τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν το NEARBY LIFE SL ή τρίτα μέρη.

Αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν και θα διαχειρίζονται με την απαιτούμενη εμπιστευτικότητα, εφαρμόζοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη της πρόσβασης ή της ακατάλληλης χρήσης των δεδομένων σας, του χειρισμού, της φθοράς ή της απώλειας.

Ωστόσο, ο Χρήστης πρέπει να έχει κατά νου ότι η ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν είναι ποτέ απόλυτη. Όταν παρέχονται προσωπικά δεδομένα μέσω Διαδικτύου, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται χωρίς τη συγκατάθεσή σας και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Η NEARBY LIFE SL απορρίπτει, οποιουδήποτε είδους ευθύνη για τις συνέπειες αυτών των πράξεων μπορεί να έχει για τον Χρήστη, εάν δημοσίευσε οικειοθελώς τις πληροφορίες.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα με γραπτή και υπογεγραμμένη αίτηση που μπορείτε να αποστείλετε στη διεύθυνση PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA Ισπανία, επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου.

Το αίτημα μπορεί επίσης να σταλεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Αυτά τα δικαιώματα θα ληφθούν υπόψη εντός περιόδου 1 μηνός, η οποία μπορεί να παραταθεί σε 2 μήνες, εάν το απαιτεί η πολυπλοκότητα της αίτησης ή ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Όλα αυτά, με την επιφύλαξη του καθήκοντος διατήρησης ορισμένων δεδομένων υπό τους νομικούς όρους και μέχρι να καθορίσουν τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μεταχείριση ή, ενδεχομένως, από συμβατική σχέση.

Εκτός από τα παραπάνω και σε σχέση με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, οι χρήστες που το ζητούν έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τον προορισμό των δεδομένων τους μετά το θάνατό τους.