Chat Rush

Οροι χρήσης

Η αρχική έκδοση αυτής της σελίδας είναι στα ισπανικά.

Στη συνέχεια, μπορεί να σας δείξουμε μια αυτόματα μεταφρασμένη έκδοση της αρχικής ισπανικής έκδοσης αυτής της σελίδας. Μπορείτε να δείτε την αρχική σελίδα here. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η ισχύουσα έκδοση είναι η ισπανική έκδοση αυτής της σελίδας.


Στοιχεία αναγνώρισης

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.chatrush.com που ανήκει στην εταιρεία NEARBY LIFE SL, με έδρα το PSAJE CITY OF PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA ΙΣΠΑΝΙΑ, με NIF αριθ. B93602332, εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο της MALAGA με την στοιχεία εγγραφής:

Τ 5707, L 4614, F 1, S 8, Η ΜΑ143992, Ι / Α 1

(που στο έγγραφο αυτό ονομάζεται < <el Titular> >).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το EL TITULAR μέσω του συνδέσμου επαφής αυτής της ιστοσελίδας.

Web Hosting

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

PMB # 257 417 Associated Road Brea, CA 92821 USA

Χρήστες

2. Οι παρόντες όροι (στο εξής "Νομική ανακοίνωση") αποσκοπούν στη ρύθμιση της χρήσης του ιστοτόπου EL TITULAR που διατίθεται στο κοινό.

Η πρόσβαση ή / και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας του ΚΑΤΟΧΟΥ αποδίδει την προϋπόθεση του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται, από την εν λόγω πρόσβαση ή / και χρήση, οι γενικοί όροι χρήσης που αντικατοπτρίζονται εδώ. Οι όροι αυτοί θα ισχύουν ανεξάρτητα από τους γενικούς όρους πρόσληψης, οι οποίοι στην περίπτωσή τους είναι υποχρεωτικοί.

Χρήση της πύλης

3. Το www.chatrush.com παρέχει πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών, υπηρεσιών, προγραμμάτων ή δεδομένων (στο εξής, "Το περιεχόμενο") στο Διαδίκτυο που ανήκουν στον ΚΑΤΟΧΟ ή στους δικαιοπαρόχους του στους οποίους μπορεί να έχει πρόσβαση ο ΧΡΗΣΤΗΣ.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση της πύλης. Αυτή η ευθύνη επεκτείνεται στην εγγραφή που είναι απαραίτητη για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή περιεχόμενο. Σε αυτό το μητρώο ο ΧΡΗΣΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για την παροχή πραγματικών και νόμιμων πληροφοριών. Ως αποτέλεσμα αυτής της εγγραφής, ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να λάβει έναν κωδικό πρόσβασης για τον οποίο θα είναι υπεύθυνος, δεσμεύοντας τον να το επιμελείται με επιμέλεια και εμπιστευτικότητα.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει κατάλληλη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες συνομιλίας, φόρουμ συζητήσεων ή ομάδων συζήτησης) που προσφέρει ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ μέσω της πύλης του και χωρίς να το χρησιμοποιεί για:

  • Να ασκούν παράνομες δραστηριότητες, παράνομες ή αντίθετες με την καλή πίστη και τη δημόσια τάξη
  • Διάδοση περιεχομένου ή προπαγάνδας ρατσιστικού, ξενοφοβικού, πορνογραφικού-παράνομου χαρακτήρα, υπεράσπισης της τρομοκρατίας ή επίθεσης κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Προκαλώντας βλάβη στα φυσικά και λογικά συστήματα του ΚΑΤΟΧΟΥ, των προμηθευτών του ή τρίτων, την εισαγωγή ή τη διάδοση ιών υπολογιστών ή άλλων φυσικών ή λογικών συστημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν την προαναφερθείσα ζημία
  • Προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση και, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιήσετε τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων χρηστών και να τροποποιήσετε ή να επεξεργαστείτε τα μηνύματά τους
  • Χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν για εμπορική, πολιτική, διαφήμιση και για οποιαδήποτε εμπορική χρήση, ιδίως την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο ΚΑΤΟΧΟΣ έχει το δικαίωμα να αποσύρει όλες τις παρατηρήσεις και συμβολές που παραβιάζουν το σεβασμό για την αξιοπρέπεια του ατόμου, οι οποίες είναι διακριτικές, ξενοφοβικές, ρατσιστικές, πορνογραφικές, που επιχειρούν κατά της νεολαίας ή της παιδικής ηλικίας, της τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή , κατά τη γνώμη του, δεν είναι κατάλληλα για δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ δεν θα είναι υπεύθυνος για τις απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες μέσω φόρουμ, συζητήσεων ή άλλων εργαλείων συμμετοχής.

Προστασία δεδομένων

4. Όλα τα σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων περιλαμβάνονται στο έγγραφο πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Περιεχόμενα Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

5. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας του, καθώς και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν (για παράδειγμα: εικόνες, φωτογραφίες, ήχος, ήχος, βίντεο, λογισμικό ή κείμενα. λογότυπα, συνδυασμούς χρωμάτων, δομή και σχεδιασμός, επιλογή χρησιμοποιημένων υλικών, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, πρόσβαση και χρήση κ.λπ.), ιδιοκτησία του ΚΑΤΟΧΟΥ ή των δικαιοπαρόχων του.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 32.1, δεύτερο εδάφιο, του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, η διανομή και η δημόσια επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τίθενται στη διάθεση, όλων ή μέρους των εγγράφων. τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας, με εμπορικούς σκοπούς, σε οποιαδήποτε υποστήριξη και με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την εξουσιοδότηση του ΚΑΤΟΧΟΥ.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ. Θα μπορείτε να απεικονίσετε τα στοιχεία της πύλης και να τα εκτυπώσετε, να τα αντιγράψετε και να τα αποθηκεύσετε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό μέσο, αρκεί να είναι αποκλειστικά και αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική χρήση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν μπορεί να διαγράψει, να τροποποιήσει, να αποφύγει ή να χειριστεί οποιαδήποτε συσκευή προστασίας ή σύστημα ασφαλείας που εγκαταστάθηκε στις σελίδες του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

Αποκλεισμός εγγυήσεων και ευθύνης

6. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναγνωρίζει ότι η χρήση του δικτυακού τόπου και των περιεχομένων και υπηρεσιών του πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη. Συγκεκριμένα, απλώς ως παράδειγμα, ο ΚΑΤΟΧΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στους ακόλουθους τομείς:

α) Διαθεσιμότητα του ιστότοπου, των υπηρεσιών και του περιεχομένου του και της ποιότητας ή της διαλειτουργικότητάς του.

β) Ο σκοπός για τον οποίο ο ιστότοπος εξυπηρετεί τους στόχους του ΧΡΗΣΤΗ.

γ) Την παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας από τον ΧΡΗΣΤΗ ή τρίτους και, ειδικότερα, από τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα ή οντότητες.

δ) Την ύπαρξη κακόβουλων κωδικών ή οποιουδήποτε άλλου επιβλαβούς στοιχείου υπολογιστή που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΧΡΗΣΤΗ ή του τρίτου μέρους. Είναι πάντως ευθύνη του ΧΡΗΣΤΗ, εν πάση περιπτώσει, να διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την ανίχνευση και την απολύμανση αυτών των στοιχείων.

ε) Απάτη πρόσβαση σε περιεχόμενο ή υπηρεσίες από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη ή, κατά περίπτωση, τη σύλληψη, διαγραφή, τροποποίηση, τροποποίηση ή χειραγώγηση μηνυμάτων και επικοινωνιών οποιουδήποτε είδους τα οποία μπορούν να εκτελέσουν τα εν λόγω τρίτα μέρη.

στ) Η ακρίβεια, η αλήθεια, η επικαιρότητα και η χρησιμότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται και η επακόλουθη χρήση τους από τον ΧΡΗΣΤΗ. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια και εύλογα μέσα για να παρέχει ενημερωμένες και αξιόπιστες πληροφορίες.

ζ) Ζημιές σε εξοπλισμό υπολογιστών κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο και ζημιές που προκαλούνται στους ΧΡΗΣΤΕΣ όταν προέρχονται από αποτυχίες ή αποσυνδέσεις στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που διακόπτουν την υπηρεσία.

η) Ζημίες ή ζημίες που προκύπτουν από περιστάσεις που συμβαίνουν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων ή ανωτέρας βίας

Σε περίπτωση που υπάρχουν φόρουμ, στη χρήση των ίδιων ή παρόμοιων χώρων, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα μηνύματα αντανακλούν μόνο τη γνώμη του ΧΡΗΣΤΗ που τους στέλνει, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τον ΧΡΗΣΤΗ.

Τροποποίηση αυτής της νομικής ειδοποίησης και διάρκεια

7. Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί χωρίς προειδοποίηση τις τροποποιήσεις που κρίνει κατάλληλες στην πύλη του, να μπορεί να αλλάζει, να διαγράφει ή να προσθέτει τόσο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού όσο και τον τρόπο εμφάνισής τους ή βρίσκονται στην πύλη σας.

Η ισχύς των προαναφερθέντων όρων θα βασίζεται στην έκθεσή τους και θα ισχύει μέχρι να τροποποιηθούν από άλλους που έχουν δημοσιευθεί δεόντως.

Σύνδεσμοι

8. Σε περίπτωση που το www.chatrush.com περιλαμβάνει συνδέσμους ή υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, Ο ΚΑΤΟΧΟΣ δεν θα ασκήσει κανένα έλεγχο επί των εν λόγω ιστότοπων και περιεχομένων. Σε καμία περίπτωση ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ δεν θα αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδέσμου που ανήκει σε τρίτο ιστότοπο ούτε θα εγγυηθεί την τεχνική διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την αξιοπιστία, την ακρίβεια, το πλάτος, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και τη συνταγματικότητα οποιουδήποτε υλικού ή πληροφοριών που περιέχεται σε οποιαδήποτε από τις εν λόγω υπερσυνδέσμους ή άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Ομοίως, η συμπερίληψη αυτών των εξωτερικών συνδέσεων δεν συνεπάγεται κανένα είδος σύνδεσης, συγχώνευση ή συμμετοχή με τις συνδεδεμένες οντότητες.

Δικαίωμα αποκλεισμού

9. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να αποσύρει την πρόσβαση στην πύλη ή / και τις προσφερόμενες υπηρεσίες χωρίς την ανάγκη προηγούμενης προειδοποίησης, από μόνη της ή από τρίτο, σε εκείνους τους χρήστες που δεν συμμορφώνονται με το περιεχόμενο της παρούσας ειδοποίησης.

Γενικά

10. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ θα επιδιώξει την παραβίαση αυτών των όρων καθώς και οποιαδήποτε μη ορθή χρήση της πύλης του, ασκώντας όλες τις αστικές και ποινικές αγωγές που μπορεί να του αντιστοιχούν με νόμο.

Εφαρμοστέα νομοθεσία και δικαιοδοσία

11. Η σχέση μεταξύ του ΚΑΤΟΧΟΥ και του ΧΡΗΣΤΗ θα διέπεται από τους ισχύοντες ισπανικούς κανονισμούς. Όλες οι διαφορές και οι αξιώσεις που απορρέουν από την παρούσα ειδοποίηση θα επιλυθούν από τα αρμόδια δικαστήρια.