ChatRush

Vilkår for brug

Den oprindelige version af denne side er på spansk.

Dernæst kan vi vise dig en automatisk oversat version af den oprindelige spanske version af denne side. Du kan se den oprindelige side here. I tilfælde af tvist er den faktiske version den spanske version af denne side.


Identifikationsdata

1. Du besøger hjemmesiden www.chatrush.com ejet af NEARBY LIFE SL med hjemsted i PSAJE PORCUNA 7 Bl.7 7 5 TORREMOLINOS MALAGA SPANIEN, med NIF nº B93602332, registreret i Mercantile Registry of MALAGA med registreringsdata:

T 5707, L 4614, F1, S8, H MA143992, I / A 1

(som i dette dokument hedder < <el Titular> >).

Du kan kontakte EL TITULAR via kontaktlinket på denne webside.

Web Hosting

DreamHost

PMB # 257 417 Associated Road Brea, CA 92821 USA

brugere

2. Disse betingelser (herefter "Legal Notice") har til formål at regulere brugen af EL TITULAR hjemmesiden, der stilles til rådighed for offentligheden.

Adgangen til og / eller brugen af denne HJEMMES WEB-side angiver betingelsen for USER, som accepterer, fra adgangen og / eller brugen, de generelle brugsbetingelser her reflekteres. Disse betingelser gælder, uanset de generelle vilkår for ansættelse, som i deres tilfælde er obligatoriske.

Brug af portalen

3. www.chatrush.com giver adgang til en lang række oplysninger, tjenester, programmer eller data (i det følgende benævnt " "Indholdet") på internettet tilhørende HOLDEREN eller dens licensgivere, som brugeren har adgang til.

Brugeren påtager sig ansvaret for brugen af portalen. Dette ansvar gælder for den registrering, der er nødvendig for at få adgang til visse tjenester eller indhold. I dette register er USER ansvarlig for at levere ægte og lovlig information. Som følge af denne registrering kan brugeren få et kodeord, som han vil være ansvarlig for, forpligter sig til at foretage en omhyggelig og fortrolig brug af den.

USER forpligter sig til at udnytte indholdet og tjenesterne (f.eks. Chattjenester, diskussionsfora eller nyhedsgrupper), som Ejeren tilbyder via sin portal og (med en begrundelse men ikke begrænset), ikke at bruge dem til:

  • Gennemføre ulovlige aktiviteter, ulovlige eller i strid med god tro og offentlig orden
  • Formidle indhold eller propaganda af en racistisk, fremmedfjendsk, pornografisk-ulovlig karakter, en fortaler for terrorisme eller et angreb mod menneskerettighederne
  • At forårsage skade på HOLDERS, dets leverandører eller tredjeparts fysiske og logiske systemer, indføre eller sprede computervirus eller andre fysiske eller logiske systemer, der sandsynligvis vil forårsage de ovennævnte skader
  • Forsøg at få adgang til og, hvis det er relevant, bruge andre brugeres e-mail-konti og ændre eller manipulere deres meddelelser
  • Brug hjemmesiden eller de heri indeholdte oplysninger til kommerciel, politisk, reklame og til enhver kommerciel brug, især afsendelse af uønskede e-mails.

HOLDEREN har ret til at tilbagekalde alle kommentarer og bidrag, der krænker respekten for værdigheden af den person, der er diskriminerende, fremmedfjendsk, racistisk, pornografisk, det forsøg på ungdom eller barndom, orden eller offentlig sikkerhed eller at , efter hans mening er ikke egnet til offentliggørelse. Under alle omstændigheder vil HOLDEREN ikke være ansvarlig for de meninger, som brugerne har givet udtryk for via fora, chats eller andre deltagelsesværktøjer.

Databeskyttelse

4. Alt relateret til databeskyttelsespolitikken er inkluderet i privacy policy dokumentet.

Indhold. Intellektuel og industriel ejendomsret

5. HOLDER ejer alle dens immaterielle og industrielle ejendomsrettigheder samt dets elementer (for eksempel: billeder, fotografier, lyd, lyd, video, software eller tekster; logoer, kombinationer af farver, struktur og design, udvælgelse af brugte materialer, edb-programmer, der er nødvendige for dets drift, adgang og brug mv.), ejerskab af indehaveren eller dens licensgivere.

Alle rettigheder forbeholdes. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8 og 32.1, andet afsnit, i lov om intellektuel ejendomsret er reproduktion, distribution og offentlig kommunikation, herunder den måde, den stilles til rådighed, helt eller delvist af dokumenterne udtrykkeligt forbudt. indhold på denne webside, med kommercielle formål, i enhver form for support og med andre tekniske midler uden tilladelse fra indehaveren.

USER forpligter sig til at respektere de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder ejet af ejeren. Du vil kunne visualisere portalens elementer og endda udskrive dem, kopiere dem og gemme dem på din computers harddisk eller på ethvert andet fysisk medium, så længe det udelukkende og udelukkende er til personlig og privat brug. BRUGEREN må ikke slette, ændre, unddrage eller manipulere nogen beskyttelsesenhed eller sikkerhedssystem, der blev installeret på ejerens sider.

Udelukkelse af garantier og ansvar

6. USER anerkender, at brugen af hjemmesiden og dens indhold og tjenester udføres under eget ansvar. Specielt er det kun som et eksempel, at HOLDER påtager sig intet ansvar inden for følgende områder:

a) Tilgængeligheden af hjemmesiden, dens tjenester og indhold og dets kvalitet eller interoperabilitet.

b) Formålet med, at hjemmesiden tjener brugerens mål.

c) Overtrædelse af gældende lovgivning fra USER eller tredjeparter og især af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder ejet af andre personer eller enheder.

d) Tilstedeværelsen af ondsindede koder eller ethvert andet skadeligt computerelement, der kan skade brugerens eller tredjeparts computersystem. Det er under ANVENDELSENS ansvar at under alle omstændigheder have tilstrækkelige værktøjer til påvisning og desinfektion af disse elementer.

e) Svigagtig adgang til indhold eller tjenester fra uautoriserede tredjeparter eller, hvis det er relevant, indfangning, sletning, ændring, modifikation eller manipulation af meddelelser og kommunikation af enhver art, som tredjemand kan udføre.

f) Nøjagtigheden, veracity, aktualitet og anvendelighed af indholdet og tjenesterne, der tilbydes, og den efterfølgende brug af dem af USER. HOLDERET vil gøre alt for at gøre det, og rimelige midler til at levere ajourførte og pålidelige oplysninger.

g) Skader på computerudstyr under adgang til hjemmesiden og skade forårsaget af USERS, når de stammer fra fejl eller afbrydelser i telenet, der afbryder tjenesten.

h) Skader eller skader som følge af omstændigheder, der opstår på grund af uforudsete omstændigheder eller force majeure

Hvis der er fora i brug af samme eller lignende rum, skal det tages i betragtning, at meddelelserne kun afspejler den bruger, der sender dem, som er den eneste ansvarlige. EJEREN er ikke ansvarlig for indholdet af de meddelelser, der sendes af USER.

Ændring af denne juridiske meddelelse og varighed

7. HOLDER forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage de ændringer, som den finder passende i portalen, at kunne ændre, slette eller tilføje både indholdet og de ydelser, der leveres gennem det, og den måde, hvorpå de vises eller placeret på din portal.

Gyldigheden af de ovennævnte betingelser vil være baseret på deres eksponering og vil gælde, indtil de er modificeret af andre behørigt offentliggjorte.

links

8. Hvis www.chatrush.com indeholder links eller hyperlinks til andre internetsider, vil HOLDEREN ikke udøve nogen form for kontrol over de nævnte websteder og indhold. Under ingen omstændigheder vil HOLDER påtage sig noget ansvar for indholdet af et link, der tilhører en tredjeparts hjemmeside, og det garanterer heller ikke den tekniske tilgængelighed, kvalitet, pålidelighed, nøjagtighed, amplitude, sandhed, gyldighed og konstitutionelitet af ethvert materiale eller oplysninger indeholdt i nogen af de nævnte hyperlinks eller andre internetsider. På samme måde indebærer inkluderingen af disse eksterne forbindelser ikke nogen form for associering, fusion eller deltagelse med de forbundne enheder.

Retten til udelukkelse

9. HOLDER forbeholder sig ret til at nægte eller tilbagekalde adgang til portalen og / eller de udbudte tjenester uden behov for forudgående advarsel, alene eller af tredjemand, til de brugere, der ikke overholder indholdet af denne juridiske meddelelse.

oversigt

10. HOLDEREN vil forfølge overtrædelsen af disse betingelser samt enhver ukorrekt brug af sin portal og udøve alle civile og kriminelle handlinger, der måtte være i overensstemmelse hermed.

Gældende lovgivning og jurisdiktion

11. Forholdet mellem HOLDEREN og BRUGEREN vil blive styret af gældende spanske regler. Alle tvister og krav, der følger af denne juridiske meddelelse, afgøres af de kompetente domstole.