Chat Rush

Ang lahat ng mga pakikipag-chat sa Bangsamoro

  1. Libreng chat sa Cotabato
Bangsamoro

Ang Bangsamoro, ang opisyal na Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao, ay isang autonomous na rehiyon sa timog ng Pilipinas. Pinapalitan nito ang umiiral na Awtonomong Rehiyon sa Muslim Mindanao, ang Bangsamoro Autonomous Region ay nabuo matapos makapagpasya ang mga botante na patibayin ang Bangsamoro Organic Law sa isang plebisito sa Enero 21. Ang pagpapatibay ay inihayag noong Enero 25,2019, ng Komisyon sa mga Halalan. Ito ay nagmamarka sa simula ng paglipat ng ARMM sa BARMM. Ang isa pang plebisito ay ginanap sa mga kalapit na rehiyon na nagsisikap na sumali sa lugar sa Pebrero 6,2019. Ang plebisito na ito ay nakita sa 63 ng 67 na mga barangay sa North Cotabato na sumali sa Bangsamoro.

Ang Bangsamoro ay kukuha ng lugar ng ARMM bilang tanging rehiyong may karapatang Muslim sa Pilipinas.