Chat Rush

Ang lahat ng mga pakikipag-chat sa Awtonomong Rehiyon sa Muslim Mindanao

  1. Mga chat sa Bangsamoro
  2. Mga chat sa Lalawigan ng Basilan
  3. Mga chat sa Lalawigan ng Lanao del Sur
  4. Mga chat sa Lalawigan ng Maguindanao
  5. Mga chat sa Lalawigan ng Sulu
  6. Mga chat sa Lalawigan ng Tawi-Tawi
Awtonomong Rehiyon sa Muslim Mindanao

Ang Autonomous Region sa Muslim Mindanao ay isang autonomous na rehiyon ng Pilipinas, na matatagpuan sa grupong isla ng Mindanao ng Pilipinas, na binubuo ng limang lalawigan na nakararami Muslim: Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, at Tawi-Tawi. Ito ang tanging rehiyon na may sariling pamahalaan. Ang de facto seat of government ng rehiyon ay Cotabato City, bagaman ang pamahalaang ito sa sarili ay nasa labas ng hurisdiksyon nito. Kasama sa ARMM ang lalawigan ng Shariff Kabunsuan mula sa paglikha nito noong 2006 hanggang Hulyo 16, 2008, nang ang Shariff Kabunsuan ay tumigil na bilang probinsya matapos ideklara ng Korte Suprema ng Pilipinas ang "Muslim Mindanao Autonomy Act 201", na lumikha nito, labag sa saligang-batas Sema vs. COMELEC.

Noong Oktubre 7,2012, sinabi ni Pangulong Benigno Aquino III na ang gobyerno ay naglalayong magkaroon ng kapayapaan sa autonomous na rehiyon at magiging kilala ito bilang Bangsamoro Autonomous Region, isang tambalang bayan at Moro. Noong Hulyo 26,2018, pinirmahan ng kahalili ni Aquino, Pangulong Rodrigo Duterte ang Bangsamoro Organic Law, na nagbukas ng daan para sa pagtatatag ng bagong autonomous na pampulitikang entidad sa lugar, ang Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao. Ang ARMM ay tinatayang itinatakwil matapos ang pagpapatibay ng BOL at epektibong mapalitan ng BARMM sa konstitusyon ng Bangsamoro Transition Authority, isang pansamantalang pamahalaan para sa rehiyon. Ang batas ay "itinuring na ratified" noong Enero 25,2019 kasunod ng plebisito ng Enero 21.