Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน จังหวัดบึงกาฬ

  1. แชทใน เซกา
  2. แชทใน บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

บึงกาฬหรือบึงกาญจน์เป็นจังหวัดที่ 76 ของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 จังหวัดประกอบด้วยอำเภอที่แยกออกจากจังหวัดหนองคายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศที่เรียกว่าภาคอีสาน มันถูกตั้งชื่อตามย่านใจกลางเมืองเมืองบึงกาฬ.