Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน จังหวัดอุบลราชธานี

  1. แชทใน อุบลราชธานี
  2. แชทใน วารินชำราบ
  3. แชทใน เดชอุดม
  4. แชทใน พิบูลมังสาหาร
  5. แชทใน สว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานีมักสั้นลงไปที่อุบลเป็นหนึ่งในจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ อุบลอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 630 กม. จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ศรีสะเกษยโสธรและอำนาจเจริญ ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดกับศาลาวันและจำปาสักของลาวไปทางทิศใต้ของปราสาทพระวิหารของกัมพูชา.