Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน จังหวัดอุดรธานี

  1. แชทใน อุดรธานี
  2. แชทใน บ้านพันดอน
  3. แชทใน กุดจับ
  4. แชทใน บ้านหนองวัวซอ
  5. แชทใน บ้านดุง
  6. แชทใน น้ำโสม
  7. แชทใน หนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดหนองคายไปทางทิศเหนือจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันออกจังหวัดกาฬสินธุ์ทางตะวันออกเฉียงใต้ขอนแก่นไปทางทิศใต้และเลยและหนองบัวลำภูไปทางทิศตะวันตก มีพื้นที่ 11,730 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงของจังหวัดคืออุดรธานีซึ่งเป็นเมืองสำคัญในจังหวัด.