Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน อ่างทอง

  1. แชทใน วิเศษไชยชาญ
  2. แชทใน บ้านไทยตาล
  3. แชทใน อ่างทอง
  4. แชทใน ไชโย
  5. แชทใน โพธิ์ทอง
อ่างทอง

อ่างทองเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ชื่อ "อ่างทอง" หมายถึง "อ่างทอง" ซึ่งคิดว่าได้มาจากสภาพภูมิประเทศแบบแอ่งของพื้นที่และสีทองของข้าวที่ปลูกในภูมิภาค จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สิงห์บุรีลพบุรีอยุธยาและสุพรรณบุรี หัตถกรรมพื้นเมืองอ่างทอง ได้แก่ ตุ๊กตาคอร์ท, ไฟร์บริกและเครื่องจักสาน จังหวัดอ่างทองมีวัดมากกว่า 200 แห่ง.