Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน ชัยนาท

  1. แชทใน ชัยนาท
ชัยนาท

ชัยนาทเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นครสวรรค์สิงห์บุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานี เมืองชัยนาทอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางเหนือ 188 กม.