Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน ชลบุรี

  1. แชทใน ชลบุรี
  2. แชทใน ศรีราชา
  3. แชทใน พัทยา
  4. แชทใน สัตหีบ
  5. แชทใน บางละมุง
  6. แชทใน บ้านตลาดบึง
  7. แชทใน บ้านบึง
  8. แชทใน พนัสนิคม
  9. แชทใน พานทอง
ชลบุรี

ชลบุรีเป็นจังหวัดทางตะวันออกของประเทศไทย เมืองหลวงคือจังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ฉะเชิงเทราจันทบุรีและระยอง ทางตะวันตกคืออ่าวไทย ชลบุรีเป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพัทยา เป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประชากรของจังหวัดเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีผู้อยู่อาศัย 1.7 ล้านคน ประชากรที่จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 1.36 ล้าน.