Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน เลย

  1. แชทใน เลย
  2. แชทใน ภูกระดึง
  3. แชทใน วังสะพุง
เลย

เลยในภาคอีสานเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีประชากรเบาบางที่สุดของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ หนองคาย, อุดรธานี, หนองบัวลำภู, ขอนแก่น, เพชรบูรณ์, พิษณุโลก ทางตอนเหนือติดกับ Xaignabouli และแขวงเวียงจันทน์ของลาว เมืองเลยถูกล้อมรอบด้วยทิวเขาซึ่งปกคลุมยอดเขาด้วยหมอกและมีพืชพรรณมากมาย ภูเขาที่รู้จักกันดีในจังหวัดคือภูกระดึงภูหลวงและภูเรือ.