Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน มหาสารคาม

  1. แชทใน มหาสารคาม
  2. แชทใน โกสุมพิสัย
  3. แชทใน พยัคฆภูมิพิสัย
  4. แชทใน วาปีปทุม
มหาสารคาม

มหาสารคามเป็นหนึ่งใน 76 จังหวัดของประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์และขอนแก่น เมืองมหาสารคามเป็นเมืองหลวงของจังหวัด เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีนักศึกษาประมาณ 40,000 คนและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.