Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน นครนายก

  1. แชทใน นครนายก
นครนายก

นครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครนายกยุคพุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2489 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สระบุรี จังหวัดนครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและปทุมธานี นครนายกเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีน้ำตกที่สดชื่นและผลไม้นานาชนิด.