Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน นครศรีธรรมราช

  1. แชทใน นครศรีธรรมราช
  2. แชทใน ทุ่งสง
  3. แชทใน รอนพิบูล
  4. แชทใน ปากพนัง
  5. แชทใน ฉวาง
  6. แชทใน ถ้ำพรรณรา
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยบนชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สงขลาพัทลุงตรังกระบี่และสุราษฎร์ธานี ชื่อของจังหวัดมาจากชื่อภาษาบาลีสันสกฤต Nagara Sri Dhammaraja ซึ่งในการออกเสียงภาษาไทยกลายเป็นนครศรีธรรมราช.