Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน นราธิวาส

  1. แชทใน นราธิวาส
  2. แชทใน สุไหงโก - ลก
  3. แชทใน ตากใบ
  4. แชทใน ระแงะ
  5. แชทใน บ้านสุไหงไผ่ป่าดี
นราธิวาส

นราธิวาสเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ยะลาและปัตตานี ทางทิศใต้ติดกับรัฐกลันตันของมาเลเซีย เส้นทางรถไฟสายใต้สิ้นสุดลงในจังหวัดนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดของประเทศที่ติดกับประเทศมาเลเซีย จังหวัดนี้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและมีความอุดมสมบูรณ์ นราธิวาสอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางใต้ประมาณ 1,140 กิโลเมตรและมีพื้นที่ 4,475 ตารางกิโลเมตร เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เป็นป่าและภูเขาและมีภูมิอากาศแบบเขตร้อน.