Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน นนทบุรี

  1. แชทใน เทศบาลนครนนทบุรี
  2. แชทใน ปากเกร็ด
  3. แชทใน บางกรวย
  4. แชทใน บางบัวทอง
  5. แชทใน บางใหญ่
นนทบุรี

นนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครนายกยุคพุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2489 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา , ปทุมธานี, กรุงเทพ, และนครปฐม นนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดรองจากกรุงเทพฯ เรือนจำกลางบางขวางอยู่ในจังหวัด.