Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน ปทุมธานี

  1. แชทใน คลองหลวง
  2. แชทใน บ้านลำลูกกา
  3. แชทใน ปทุมธานี
ปทุมธานี

ปทุมธานีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อยุธยาสระบุรีนครนายกฉะเชิงเทรากรุงเทพฯและนนทบุรี จังหวัดนี้อยู่ทางเหนือของกรุงเทพและเป็นส่วนหนึ่งของเขตกรุงเทพมหานคร ในหลาย ๆ พื้นที่รอยต่อระหว่างสองจังหวัดนั้นไม่เป็นที่สังเกตได้เนื่องจากทั้งสองด้านของเขตแดนนั้นมีรูปแบบเท่าเทียมกัน เมืองปทุมธานีเป็นที่ตั้งของสำนักงานบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี แต่บ้านรังสิตเป็นที่ตั้งของอำเภอธัญบุรีซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัด ปทุมธานีเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่มีประชากรชาวมอญหนาแน่นไปด้วยวัดและสวนสาธารณะ 186 แห่ง สวนสนุกดรีมเวิลด์อยู่ที่นี่.