Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน สมุทรปราการ

  1. แชทใน สมุทรปราการ
  2. แชทใน พระประแดง
  3. แชทใน บ้านคลองบางเสาธง
  4. แชทใน อำเภอบางบ่อ
สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครนายกพุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2489 เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ภูมิภาค. จังหวัดใกล้เคียงคือกรุงเทพไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกและฉะเชิงเทราทางทิศตะวันออก สนามบินสุวรรณภูมิตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ.