Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน สมุทรสาคร

  1. แชทใน กระทุ่มแบน
  2. แชทใน สมุทรสาคร
  3. แชทใน บ้านแพ้ว
สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครนายกยุคพุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9,1946 มีนาคม จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สมุทรสงคราม, ราชบุรี, นครปฐมและกรุงเทพ มันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.