Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน สมุทรสงคราม

  1. แชทใน สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม

สมุทรสงครามเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ เพชรบุรีราชบุรีและสมุทรสาคร ชาวบ้านเรียกสมุทรสงครามแม่กลอง จังหวัดนี้มีขนาดเล็กที่สุดในทุกจังหวัดของประเทศไทย Chang และ Eng Bunker คู่แฝดชาวสยามที่มีชื่อเสียงเกิดที่นี่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 1811.