Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน สงขลา

  1. แชทใน หาดใหญ่
  2. แชทใน บ้านใหม่
  3. แชทใน สงขลา
  4. แชทใน สะเดา
  5. แชทใน ระโนด
  6. แชทใน นาหม่อม
สงขลา

สงขลาเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สตูลพัทลุงนครศรีธรรมราชปัตตานีและยะลา ทางทิศใต้ติดกับเคดาห์และปะลิสของมาเลเซีย ตรงกันข้ามกับจังหวัดอื่น ๆ ส่วนใหญ่เมืองหลวงสงขลาไม่ใช่เมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด เมืองใหม่ที่มีขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของหาดใหญ่มีประชากร 359,813 คนมีขนาดใหญ่กว่ามากโดยมีประชากรสองเท่าของจังหวัดสงขลา สิ่งนี้มักจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดที่หาดใหญ่เป็นเมืองหลวงของจังหวัด.