Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน อุตรดิตถ์

  1. แชทใน อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์เป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พิษณุโลกสุโขทัยแพร่และน่าน ทางทิศตะวันออกติดกับ Xaignabouli ของลาว อุตรดิตถ์อยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางเหนือ 488 กม. และ 238 กม. ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเชียงใหม่.