Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน จังหวัดเชียงใหม่

  1. แชทใน เชียงใหม่
  2. แชทใน สันกำแพง
  3. แชทใน หางดง
  4. แชทใน สันป่าตอง
  5. แชทใน จอมทอง
  6. แชทใน เขี้ยว
จังหวัดเชียงใหม่

เจียงเชียงใหม่หรือเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย มันอยู่ในภาคเหนือของประเทศ มันถูกล้อมรอบด้วยเชียงรายไปทางตะวันออกเฉียงเหนือลำปางและลำพูนไปทางทิศใต้ตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แม่ฮ่องสอนไปทางทิศตะวันตกและรัฐฉานของพม่าไปทางทิศเหนือ เมืองหลวงเชียงใหม่อยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางเหนือ 685 กม.