Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน เชียงราย

  1. แชทใน เชียงราย
  2. แชทใน แม่จัน
  3. แชทใน แม่สาย
  4. แชทใน เชียงของ
  5. แชทใน เชียงแสน
เชียงราย

เจียงไห่หรือเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย มันถูกล้อมรอบด้วยรัฐฉานของพม่าไปทางทิศเหนือ, Bokeo ของลาวไปทางทิศตะวันออก, พะเยาไปทางทิศใต้, ลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตก.