Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน กาญจนบุรี

  1. แชทใน กาญจนบุรี
  2. แชทใน ท่ามะกา
  3. แชทใน ท่าม่วง
  4. แชทใน บ่อพลอย
  5. แชทใน พนมทวน
  6. แชทใน สังขละบุรี
กาญจนบุรี

กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ตากอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมและราชบุรี ทางทิศตะวันตกติดกับรัฐ Kayin รัฐมอญและเขต Tanintharyi ของพม่า นักท่องเที่ยวจะได้รับความสนใจจากประวัติศาสตร์ของอารยธรรมโบราณและสะพานสงครามโลกครั้งที่สองเหนือแม่น้ำแคว แต่เดิมสะกดคำว่า "แคว" แต่เปลี่ยนเป็นทางการเป็นแควเพื่อรองรับความคาดหวังของนักท่องเที่ยว.