Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน เพชรบุรี

  1. แชทใน ชะอำ
  2. แชทใน เพชรบุรี
  3. แชทใน ท่ายาง
  4. แชทใน เขาย้อย
เพชรบุรี

เพชรบุรีหรือเพชรบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดทางตะวันตกหรือภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ราชบุรีสมุทรสงครามและประจวบคีรีขันธ์ ทางทิศตะวันตกติดกับเขตตะนาวศรีของพม่า เพชรบุรีมีอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่า "แก่งกระจาน" ซึ่งประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำที่สามารถมองเห็นเกาะต่างๆ.