Rush สำหรับการพูดคุย

แชททั้งหมดใน สุราษฎร์ธานี

  1. แชทใน สุราษฎร์ธานี
  2. แชทใน เกาะสมุย
  3. แชทใน ท่าข้าม
  4. แชทใน บ้านนาสาร
  5. แชทใน ดอนสัก
  6. แชทใน ไชยา
  7. แชทใน เวียงสา
  8. แชทใน เกาะพะงัน
  9. แชทใน ชัยบุรี
สุราษฎร์ธานี

สุราษฏร์ธานีซึ่งย่อมาจากสุราษฏร์ธานีเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย สุราษฎร์ธานีหมายถึง "เมืองแห่งคนดี" ซึ่งเป็นชื่อของกษัตริย์วชิราวุธที่พระราชทานแก่เมือง.